ducklings2.jpg

Naujienos

Pranešimas

Pranešimas

   2017-03-24    įvyko Utenos rajono ūkininkų sąjungos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas .

Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininku išrinktas Egidijus Gudonis.

   Išrinkta naujos sudėties sąjungos Taryba ir revizijos komisija.

 

Utenos rajono ūkininikų sąjungos narių dėmesiui

     Pranešu , kad 2017-03-24   11val. įvyks Utenos rajono ūkininkų sąjungos

Ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas . Susirinkimas įvyks Utenos savivaldybės patalpose

3 aukšte posėdžių salėje. Utenos rajono ūkininkų sąjungos narių dalyvavimas būtinas.

Telefonas pasiteiravimui 8-615-79358 .

Pagarbiai Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Mečislovas Bučelis

Informacija ūkininikams

Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymui 18,4 mln. eurų grąžinti Lietuvos ūkininkams, kurie dėl 2012–2013 m. pritaikytos moduliacijos gavo sumažintas išmokas. „Numoduliuotos“ (sumažintos) papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos (PNTI) bus kompensuotos visiems pareiškėjams, o ne tik tiems, kurie kreipėsi dėl to į teismą.

„Kompensacijas už sumažintas išmokas ūkininkai tikrai gaus šiemet, iki naujųjų metų, o gal net ir iki šv. Kalėdų“, – sakė žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

Ministerija dar spalio mėnesį kreipėsi į Finansų ministeriją prašydama rasti  papildomai apie 18 mln. eurų, kurie būtų skirti kaip kompensacija Lietuvos žemdirbiams už „numoduliuotas“  2012–2013 m. PNTI  sumas. Finansų ministerija patvirtino, kad yra reali galimybė žemės ūkio veiklos subjektams kompensuoti 18,43 mln. eurų dėl moduliacijos sumažintas nacionalinės paramos sumas.

„Žemės ūkio rūmai pastaruoju metu itin aktyviai ragino ūkininkus kreiptis į teismus, sudarinėti sutartis su advokatais ir bylinėtis su valstybe dėl „numoduliuotų“ lėšų prisiteisimo. Man net atrodo, kad taip buvo siekiama pasipinigauti ūkininkų sąskaita. Kam mokėti advokatams, jei tos „numoduliuotos“ lėšos šiaip ar taip vis vien bus gražintos. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pasirengusi išmokėti tokias kompensacijas ūkininkams“, – sako V. Baltraitienė.

Primename, kad dėl pritaikytos PNTI moduliacijos, 2012–2013 m. Lietuvos ūkininkams buvo paskirstyta tiek pinigų, kiek buvo numatyta biudžete. PNTI dydžiai už remtinus objektus buvo apskaičiuoti remiantis teorine didesne išmokėtina suma, kai, pritaikius moduliaciją, vis tiek išmokama tiek, kiek skirta iš valstybės biudžeto, t. y. 2012 m. – 109 mln. Lt, 2013 m. – 117 mln. Lt.

Pritaikius moduliaciją iš esmės buvo perskirstytos lėšos tarp smulkesniųjų ir didesniųjų  ūkininkų. Smulkesnieji, kuriems priskaičiuota išmokų suma neviršijo 5000 eurų, gavo didesnes išmokų sumas, negu būtų gavę, jei moduliacija nebūtų taikoma. Didesniesiems išmokų sumos buvo sumažintos. Taigi  ūkininkams buvo išmokėtos visos Lietuvos biudžete PNTI numatytos lėšos.

„Numoduliuotas“ išmokas ūkininkams perves Nacionalinė mokėjimo agentūra. Jokių papildomų veiksmų ūkininkams atlikti nereikia.


LR žemės ūkio ministerijos informacija

Pranešimas

Kvietimai į lapkričio 18 d. konkurso "Metų ūkis 2016"renginį, kuris vyks "Girstučio" sporto ir kultūros centre, kovo 11-osios g. 26,  praėjusią savaitę buvo išsiųsti:

 • paštu - laimėtojams pagal anketose nurodytus adresus.
 • elektroniniu paštu - merams, žemės ūkio skyrių vedėjams, LŽŪKT biurų vedėjams.

Jums taip pat siunčiu el. paštu pakvietimą. Šiemet taupumo sumetimais darėme gerokai mažiau spausdintų kvietimų, o kitus siuntėme elektroniniu paštu. Jeigu dar kažkam, kas Jums padėjo ir būtinai reikia pakvietimo, nusisųskite patys. Pridedu ir tuščią. Tačiau nereikalingų žmonių nesikvieskite, o visi atvažiavusieji privalomai turi registruotis, nes kasmet virš 100 žmonių neužsiregistruoja. Ačiū už supratimą!

Renginio pradžia 11 val. (registracija nuo 10 val.).
Planuojama pabaiga 15.30 val.  

Pranešimas

Pranešimas

Pranešu , kad 2016-05-13   11val. įvyks Utenos rajono ūkininkų sąjungos

ataskaitinis susirinkimas . Susirinkimas įvyks Utenos savivaldybės patalpose

3 aukšte posėdžių salėje. Utenos rajono ūkininkų sąjungos narių dalyvavimas būtinas.

Telefonas pasiteiravimui 8-615-79358 .

Pagarbiai Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Mečislovas Bučelis

Kvietimas

                                                                                               

 

2016 m. gegužės 3 d., 11.00 val.

Utenos rajono savivaldybė bendradarbiaudama su Utenos regioniniu profesinio mokymo centru bei Utenos kolegija

kviečia Utenos rajono ūkininkus gaminančius ar ketinančius gaminti maisto produktus dalyvauti konferencijoje - atviroje diskusijoje

„Vietos produktų gamybos ir pardavimo skatinimas“

arba

„Kaip padėti rajono ūkininkams gaminti ir parduoti maisto produkciją?“

Konferencijos metu bus pristatyti sėkmingi Zarasų rajono ūkininkų maisto produktų gamybos ir pardavimo pavyzdžiai, aptartos pagalbos ūkininkams galimybės bei pasiūlytos bendradarbiavimo formos siekiant skatinti vietos produktų gamybą ir pardavimą galutiniam vartotojui.

Renginio vieta:Aukštaičių g. 5, Utena, Utenos regioninis profesinio mokymo centras.

Norinčius dalyvauti, prašome registruotis tel.: 8-687-15849, 8 389 64010,                                    el.p.:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ūkininkams informacija

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjo 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. 41VĮ-1215-(14.41.2.) ,,Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo plano rengimo Utenos rajono Tauragnų ir Daugailių seniūnijose Balčių kadastro vietovėje patvirtinimo“ nuo š. m. lapkričio 25 d. pradedamas rengti Balčių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamas planas.Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Balčių kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

           Pradedamo rengti Balčių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo plano rangovas - VĮ Valstybės žemės fondas, projekto autorė – Valerjana Stomienė (adresas: Konstitucijos pr. 23A, Vilnius, tel. + 370 612 21931, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus specialistė, kuruojanti Balčių kadastro vietovę – Danguolė Skliaustienė, tel. 8 706 86 051, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          Dėkojame už bendradarbiavimą.

Vedėjo pavaduotojas

pavaduojantis skyriaus vedėją                                                                                                                                                                Raimondas Katinas

Ūkininkams informacija

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjo 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. 41VĮ-1213-(14.41.2.) ,,Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo plano rengimo Utenos rajono Užpalių seniūnijos Kaimynų kadastro vietovėje patvirtinimo“ nuo š. m. lapkričio 25  d. pradedamas rengti Kaimynų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamas planas.Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Kaimynų kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

Pradedamo rengti Kaimynų kadastro vietovės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo plano rangovas - VĮ Valstybės žemės fondas, projekto autorė – Valerjana Stomienė (adresas: Konstitucijos pr. 23A, Vilnius, tel. + 370 612 21931, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus specialistė, kuruojanti Kaimynų kadastro vietovę - Marytė Bražiūnienė, tel. 870686 049, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Dėkojame už bendradarbiavimą.

Ūkininkams informacija

                      Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjo 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 41VĮ- 1223-(14.41.2.) „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo plano rengimo Utenos rajono Vyžuonų seniūnijos, Naujasodžio kadastro vietovėje“ nuo š. m. lapkričio 30 d. pradedamas rengti Naujasodžio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamas planas.

                                 Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjo 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 41VĮ-1238-(14.41.2.) 1 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo Kuktiškių kadastro vietovėje Kuktiškių, Tauragnų ir Utenos seniūnijose Utenos rajone“ patvirtino teritoriją Utenos rajono Kuktiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti. Kuktiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas pradedamas rengti 2015 m. gruodžio 11 d. Fiziniai ir juridiniai asmenys iki 2015 m. gruodžio 7 d. turi teisę pateikti prašymus ir pasiūlymus projektuojamoje teritorijoje gauti žemės nuosavybėn neatlygintinai, ją pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti.

                                 Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjo 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 41VĮ-1231-(14.41.2.) 1 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo Vyžuonų kadastro vietovėje Vyžuonų seniūnijoje Utenos rajone“ patvirtinta teritorija Utenos rajono Vyžuonų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti. Vyžuonų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas pradedamas rengti 2015 m. gruodžio 11 d. Fiziniai ir juridiniai asmenys iki 2015 m. gruodžio 7 d. turi teisę pateikti prašymus ir pasiūlymus projektuojamoje teritorijoje gauti žemės nuosavybėn neatlygintinai, ją pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti.

                     Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Naujasodžio, Kuktiškių ir Vyžuonų kadastro vietovėse asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

                     Pradedamų rengti žemėtvarkos projektų ir projektui prilyginamo plano rangovas - VĮ Valstybės žemės fondas, projektų autorė – Valerjana Stomienė (adresas: Konstitucijos pr. 23A, Vilnius), tel. + 370 612 21931, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus specialistė, kuruojanti Naujasodžio, Kuktiškių ir Vyžuonų kadastro vietoves - Neringa Šmatavičienė, tel. 8 706 86 046, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

                                                                                           Dėkojame už bendradarbiavimą.

Vedėjo pavaduotojas

pavaduojantis skyriaus vedėją                                                                                 Raimondas Katinas            

Ūkininkams informacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2012 M. KOVO 15 D. ĮSAKYMO NR. 3D-171 „DĖL PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITUS PLOTUS PARAIŠKOS IR TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. liepos 21 d. Nr. 3D-587

Vilnius

P a k e i č i u Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“:

 1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
 2. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
 3. Pakeičiu 23.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8. Pareiškėjas, siekiantis pateikti įrodymus, nurodytus taisyklių 5.2.1 ir 5.2.2 papunkčiuose, privalo Agentūrai pateikti duomenis apie gaunamas pajamas Pažymos apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamų ir (arba) tiesioginių išmokų sumos dalį, būtiną žemės ūkio veiklos subjektų aktyvumui įrodyti, per praėjusius kalendorinius metus, numatytos Žemės ūkio veiklos svarbos įrodymo kriterijų, pagal kuriuos skaičiuojama pajamų ir (arba) tiesioginių išmokų sumos dalis, įvertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-541 „Dėl žemės ūkio veiklos svarbos įrodymo kriterijų, pagal kuriuos skaičiuojama pajamų ir (arba) tiesioginių išmokų sumos dalis, įvertinimo metodikos patvirtinimo“, pagrindu bei Agentūros nurodymu kitus susijusius dokumentus.

2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9. Pareiškėjas (fizinis asmuo), siekiantis įrodyti, kad jo pagrindinė veikla yra žemės ūkio veiklos vykdymas, pagal 5.2.3 papunktį, privalo būti įregistravęs ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka.

„10. Pareiškėjas (juridinis asmuo), siekiantis įrodyti, kad jo pagrindinė veikla ar įmonės tikslas yra žemės ūkio veiklos vykdymas, pagal 5.2.3 papunktį, privalo Agentūrai pateikti duomenis apie vykdomose veiklose patiriamas sąnaudas Pažymos apie žemės ūkio veiklos subjekto vykdomų veiklų sąnaudas, numatytos Žemės ūkio veiklos subjektų vykdomų veiklų sąnaudų įvertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-542 „Dėl žemės ūkio veiklos subjektų vykdomų veiklų sąnaudų įvertinimo metodikos patvirtinimo“ pagrindu bei Agentūros nurodymu kitus susijusius dokumentus.

„23.1. ganyklas arba pievas (klasifikatoriaus kodai GPŽ ir DGP) nušienauti bent 1 kartą per metus arba visiškai nuganyti iki einamųjų metų liepos 15 d. Pareiškėjams, kurių einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudarė ne mažiau kaip 0,3 SG/ha (vertinamas visų deklaruojamų ganyklų arba pievų plotų ir laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų (galvijų, arklių, avių, ožkų, danielių, dėmėtųjų elnių, tauriųjų elnių, bizonų, stumbrų) santykis), ganyklas arba pievas (klasifikatoriaus kodai GPŽ ir DGP) nušienauti privalu bent 1 kartą per metus arba visiškai nuganyti iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d;

5. Pakeičiu 24.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„24.4. pareiškėjai, numatyti taisyklių 23.1 ir 24.3 papunkčiuose – žolėdžių ūkinių gyvūnų laikytojai, turi laikyti ūkinius gyvūnus, registruotus Ūkinių gyvūnų registre. Žolėdžių ūkinių gyvūnų, perskaičiuotų į sutartinius gyvulius, pagal šių taisyklių priede pateiktą Gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius lentelę, duomenys vertinami atsižvelgiant į Ūkinių gyvūnų registre pateiktus duomenis.

Žemės ūkio ministrė                                                                                                                         Virginija Baltraitienė

Ūkininkams informacija

Seimas patvirtino degalų akcizo mokestį žemdirbiams

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo numatytas minimalus – 21 Eur už 1000 litrų degalų akcizo mokestis žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai.

Iki šiol žemdirbiams galiojo nulinis akcizo tarifas, tačiau Europos Komisijos reglamentas naujajam finansiniam laikotarpiui reikalauja įsivesti bent minimalų 21 Eur už 1000 litrų akcizo mokestį. Taigi, įstatymo projekto tikslas – suderinti Lietuvos teisės aktus su Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais.

Siekiant išvengti galimų neigiamų pasekmių Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymas turėjo būti priimtas iki 2015 m. liepos 1 d. Jeigu ir po 2015 m. liepos 1 d. toliau būtų taikomas nulinis akcizo tarifas, Komisija galėtų tokią pagalbą pripažinti prieštaraujančia ES teisei ir būti laikoma nesuderinama su bendrąja rinka. Tokiu atveju po Komisijos sprendimo iš ūkininkų galėjo tekti išieškoti visą akcizų mokestį (t. y. 330,17 Eur už 1000 litrų degalų) bei atitinkamas palūkanas, o bendra suma per metus susidarytų daugiau kaip 90 mln. Eur.

Įsigyti lengvatinių gazolių galės žemės ūkio veiklos subjektai, kurie bus įregistravę žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. (Anksčiau beakcizių degalų galėjo įsigyti tik Ūkininkų ūkių registre registruoti ūkiai arba įmonės, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos viršijo 50 proc. visų pajamų.)

Priėmus įstatymą į valstybės biudžetą galėtų būti surenkama apie 7 mln. Eur mokesčių. 2014 m. valstybės biudžeto netekimai dėl akcizo mokesčio lengvatos dyzeliniam kurui žemės ūkyje sudarė 312,7 mln. Lt (90,6 mln. Eur), o žuvininkystės sektoriuje – 1,1 mln. Lt (0,3 mln. Eur).

Pažymėtina, kad 21 Eur už toną (2,1 euro cento litrui) akcizo mokestis sudarytų tik 6,4 proc. dabar Lietuvoje taikomo akcizo mokesčio ne žemės ūkio srityje naudojamam dyzeliniam kurui (330,17 Eur už toną). Žemės ūkio ministerijos duomenimis, Lenkijoje minimalus 21 Eur už toną akcizo tarifas buvo įvestas nuo 2006 m., o šiuo metu jau siekia 122 Eur, 2014 m. liepos 1 d. Estijoje buvo taikomas 110,95 Eur tarifas, Vokietijoje – 255,60 Eur, o Latvija nuo 2015 m. liepos 1 d. įsiveda 50 Eur už toną akcizo tarifą.

Ūkininkams informacija

Patvirtinta

Lietuvos ūkininkų sąjungos išplėstiniame prezidiumo posėdyje

2015 m. balandžio 16 d.

 

KONKURSO

“METŲ ŪKIS 2015”

n u o s t a t a i

 1. KONKURSO TIKSLAS - skatinti ūkininkus pažangiau ūkininkauti, siekiant gamybos efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros, geriau tvarkytis savo ūkyje, išaiškinti geriausius savivaldybėse.
 2. KONKURSO ORGANIZATORIAI - Lietuvos ūkininkų sąjunga ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.
 3. RĖMĖJAI - įmonės, pareiškusios norą remti konkursą.
 4. 4.KONKURSO DALYVIAI - Lietuvos ūkininkai, įregistravę ūkius ūkininkų registre, dalyvaujantys ūkininkų veikloje ir savo veiklą vykdantys tose savivaldybėse, kur yra dirbanti Ūkininkų sąjunga. Konkursas gali būti organizuojamas ir kitose savivaldybėse, tačiau į respublikinį apdovanojimą Lietuvos ūkininkų sąjunga pasilieka teisę kviesti tik dirbančių ir veiklą vykdančių rajoninių ūkininkų sąjungų laimėtojus.
 5. KONKURSO ORGANIZAVIMAS – konkursas rajonuose (savivaldybėse) organizuojamas dviem etapais: pirmiausia pagal vertinimo kriterijus išrenkami geriausi ūkininkų ūkiai, padarę didžiausią pažangą per pastaruosius metus, seniūnijose, sudaromi aplankytų ūkių sąrašai, po to išaiškinami geriausi ūkiai rajono (savivaldybės) lygmenyje.
 6. VERTINIMO KOMISIJOS - sudaromos iš rajono (savivaldybės) konkurso organizatorių: LŪS rajono skyriaus, rajono žemės ūkio skyriaus atstovų, kitų rajono žemdirbiškų organizacijų atstovų, pasikviečiant praėjusių metų konkurso laimėtojus - ūkininkus, spaudos atstovus ir rėmėjus.
 7. VERTINIMO KRITERIJAI - vertinimas susideda iš trijų dalių:
  1. ūkininko kvalifikacija, išsilavinimas,
  2. ūkio veiklos ir jo rezultatų įvertinimas,
  3. papildomi kriterijai.

1. ŪKININKO KVALIFIKACIJA, IŠSILAVINIMAS

Amžius (metais):

 • iki 35 m.3balai
 • 36 – 62 m.2balai
 • virš 62 m.1balai
 • daugiau kaip 10 m.5balai
 • 5-10 m.3balai
 • iki 5 m.1balas
 • aukštasis (žemės ūkio)7 balai
 • aukštasis (ne žemės ūkio)5 balai
 • aukštesnysis3 balai
 • kitas1 balas
 • dalyvavimas seminaruose (už kiekvieną)1balas
 • papildoma darbinė kvalifikacija susijusi su ūkine veikla (vairuotojas, traktorininkas,
 • 100%3balai
 • 90 - 99%2balai
 • 80 - 89%1balas
 • labai geras5 balai
 • geras3 balai
 • patenkinamas1 balas
 • labai gera5 balai
 • gera3 balai
 • prasta1 balas
 • labai gera5 balai
 • gera3 balai
 • patenkinama1 balas
 • labai gera5 balai
 • gera3 balai
 • patenkinama1 balas
 • labai gera2balai
 • gera1balas
 • geras3 balai
 • patenkinamas1 balas
 • labai gera 2balai
 • gera1balas
 • labai geras2balai
 • geras1balas
 • LŪS organizacijos narys10 balų
 • kitos žemdirbiškos organizacijos narys3 balai
 • Ūkis modernizuotas5 balai
 • specializuotas ūkis1 balas
 • turi žemės ūkio produkcijos perdirbimo cechus, vysto agroturizmą ar kitus pagalbinius
  • žemės ūkio kooperatyvo ar kredito unijos narys - už kiekvieną po10 balų
  • neturi skolų1 balas
  • atlikti dirvožemio tyrimai1 balas
  • naudojasi Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos paslaugomis2 balai
  • veda ūkio apskaitą pagal nustatytą metodiką1balas
  • įdarbina žemės ūkio mokyklų praktikantus3 balai
  • vaikai mokosi žemės ūkio mokyklose, Aleksandro Stulginskio universitete ar Lietuvos
   • rajoniniame (savivaldybės) lygmenyje - rajoninio (savivaldybės) konkurso organizatoriai;
   • respublikiniame - Lietuvos ūkininkų sąjungos administracija. Į respublikinį apdovanojimą Lietuvos ūkininkų sąjunga pasilieka teisę kviesti tik dirbančių ir veiklą vykdančių rajoninių ūkininkų sąjungų laimėtojus. Taip pat bus kviečiami laimėtojai iš mažų savivaldybių (pvz., Rietavo, Birštono ir kt.), kur LŪS skyrių nėra, bet ūkininkai veiklą vykdo atitinkamai prie gretimai esančių didesnių savivaldybių ūkininkų sąjungų.

Ūkininkavimo metai:

Išsilavinimas:

Kvalifikacijos kėlimas:

suvirintojas ir pan.) - už kiekvieną                                                                                1balas

2. ŪKIO VEIKLOS IR JO REZULTATŲ ĮVERTINIMAS

 

Žemės panaudojimas (išskyrus ne žemės ūkio paskirties):

Sodybos aplinkos sutvarkymas:

Privažiavimas prie sodybos, kelių būklė:

Pasėlių būklė :

Pievų ir ganyklų būklė:

Pastatų būklė:

                                                                                                                                                      

Apsirūpinimas technika:

Technikos būklė ir jos laikymas:

Mineralinių ir organinių trąšų, chemikalų, kuro ir tepalų sandėliavimas:

3. PAPILDOMI KRITERIJAI

verslus: lentpjūvės, malūnai, aliejaus spaudyklos ir pan., - už kiekvieną po                 1 balą

veterinarijos akademijoje                                                                                                     5 balai                                                                                                                                                                   

Pastaba: Rajoninės vertinimo komisijos gali numatyti ir priimti kitus papildomus kriterijus.

8. KONKURSO INFORMACINIAI RĖMĖJAI – laikraščiai „Ūkininko patarėjas“, „Kaimo laikraštis“, portalas www.ukininkopatarėjas.lt, agroverslo žurnalas „Mano ūkis“, portalai www.manoukis.lt, www.agroakademija.lt, TV laida „Kaimo akademija“.

9. KONKURSO APIBENDRINIMO RENGINIO GENERALINIS RĖMĖJAS – AB DNB bankas.

10. KONKURSO APIBENDRINIMO RENGINIO PAGRINDINIS RĖMĖJAS – UAB „Biržų žemtiekimas“.

11. Konkurso apibendrinimo renginio rėmėjais gali būti ir kitos įmonės, pareiškusios norą remti renginį.

                      LAIMĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS IR APDOVANOJIMAS

                      Laimėtojais pripažįstami ūkiai, rajoninių vertinimo komisijų sprendimais, surinkę daugiausiai balų. Kiekviename rajone (savivaldybėje) išaiškinami tik trys geriausi ūkiai ir skiriamos pirma, antra ir trečia vietos (kiekvienoje vietoje po vieną laimėtoją). Jiems vertinimo komisija pateikia konkurso anketas (1 priedas), kurias jie užpildę ir pasirašę grąžina komisijai. Ūkininkai, praeitais metais užėmę pirmas vietas, šių metų konkurse kaip dalyviai nedalyvauja. Jie gali būti kviečiami dalyvauti vertinimo komisijos darbe.

Rajonuose (savivaldybėse) konkurso organizatoriai nuostatus ir kitą su konkursu susijusią informaciją skelbia rajoninėje spaudoje. Konkurso pradžia – nuo paskelbimo spaudoje. Galutinius konkurso rezultatus komisijos pateikia centrinei LŪS administracijai iki 2015 m. rugsėjo 30 d: rajoninės konkurso vertinimo komisijos paskutinio posėdžio protokolo išrašą (žr. 2 priedas) ir konkurso nugalėtojų anketas (1 priedas).

Konkurso nugalėtojų apdovanojimas organizuojamas ir vykdomas dviem etapais:

Konkurso nugalėtojai apdovanojami konkurso organizatorių ir rėmėjų padėkos raštais, asmeninėmis rėmėjų dovanomis ir prizais, o pirmos vietos laimėtojai, esant galimybei, išskirtiniu paskatinamuoju prizu.

                     

1 priedas

20___ m. konkurso “Metų ūkis” dalyvio anketa

1. Ūkininko, kurio vardu įregistruotas ūkis, vardas, pavardė (jeigu yra šeima,tai antros pusės vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________

2. Gimimo data _________________________________

3. Išsilavinimas (pažymėti):

                                            aukštasis                          aukštesnysis                                          spec. vidurinis                                            kitas 

4. Ūkininkauti pradėjau _________________________ metais.

5.Gyvenamoji vieta (tikslus adresas): _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5.Telefonas (kodas + numeris):   paprastas _______________________

                                                    mobilus _______________________

6.Naudojamos žemės plotas:                    nuosavos __________________________ha;

nuomojamos _______________________ha.

7.Ūkio specializacija (pažymėti):

                      augalininkystė                  gyvulininkystė                 paukštininkystė               

daržininkystė       sodininkystė                                          bitininkystė  (įrašyti kiek šeimų)__________

                      ekologinis ūkis                 mišrus                              kita  (patikslinti) ______________________

Pastaba. Jeigu gyvulininkystės, paukštininkystės ūkis, tai įrašyti, kokių gyvulių ar paukščių ir kiek turite: __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

8.Praėjusių metų konkurse (pažymėti):

nedalyvavau                                                   dalyvavau  (laimėjau ________ vietą)

                      Sutinku dalyvauti šių metų konkurse “Metų ūkis”. Su konkurso nuostatais esu susipažinęs.

                      ___________________                                   _____________________________

                               (data)                                                           (dalyvio parašas)

2 priedas

___________________________ savivaldybės konkurso “Metų ūkis”

vertinimo komisijos posėdžio NR.

Protokolo išrašas

                                                                                                                  20__ m. ____________mėn. ____d.

                      Posėdžio pirmininkas(ė)     _____________________________

                                                                                                                        (vardas, pavardė)

                      Posėdžio sekretorius(ė)                            _____________________________

                                                                                                                        (vardas, pavardė)

                      Posėdyje dalyvavo: konkurso vertinimo komisijos pirmininkas _____________________________

nariai: _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

                      Darbotvarkė:

                      1.Konkurso “Metų ūkis” rezultatų suvedimas ir nugalėtojų išaiškinimas.  

                      Konkurso metu aplankyta ūkininkų : _________________________________________

                                                                                                                                                       (nurodoma skaičiumi ir žodžiais))

                      Nutarta:

Pirmą vietą skirti ūkininkui (–ams) ___________________________________________________

                                                                                (vardas, pavardė, jeigu šeimos ūkis, žmonos ir vyro vardai, pavardė)

Antrą vietą skirti ūkininkui (–ams) ___________________________________________________

                                                                                (vardas, pavardė, jeigu šeimos ūkis, žmonos ir vyro vardai, pavardė)

Trečią vietą skirti ūkininkui (–ams) ___________________________________________________

                                                                                (vardas, pavardė, jeigu šeimos ūkis, žmonos ir vyro vardai, pavardė)

Pirmininkas(ė) __________________________________________________________________

                                                                                     (parašas, vardas, pavardė)

Sekretorius(ė) ___________________________________________________________________

                                                                                      (parašas, vardas, pavardė)

Joomla templates by a4joomla