Naujienos

Ūkininkams informacija

Published on Thursday, 04 December 2014 11:21

Pieno gamintojams – išskirtinė pagalba jau vasario mėnesį

            Rusijai paskelbus maisto produktų embargą, Lietuvos pieno gamintojai nukentėjo skaudžiausiai. Didžiulėmis pastangomis pasiekta tikrai daug: pieno gamintojai gaus ir ES, ir nacionalinę paramą.

             Žemės ūkio ministerija atkakliai siekė, kad būtų kompensuoti pieno gamintojų patiriami nuostoliai. Nuolat keliant šį klausimą Europos Komisijoje, pastangos nenuėjo veltui – Lietuvai skirta beveik 49 mln. Lt ES tiesioginė parama pieno gamintojams, kuriems buvo sumažintos pieno supirkimo kainos dėl Rusijos embargo.

Atsižvelgiant į tai, kad ES skiriamos lėšos tik iš dalies kompensuos pieno gamintojų praradimus, su EK aktyviai derėtasi dėl galimybės skirti papildomų lėšų iš nacionalinio biudžeto dėl staigiai sumažėjusių pieno supirkimo kainų kritimo, kurį lėmė Rusijos embargas. EK atsižvelgė į išdėstytus argumentus ir leido Lietuvai mokėti papildomą paramą. Vyriausybė pritarė ŽŪM siūlymui 2015 metų biudžete šiam tikslui numatyti 30 mln. Lt.

Jau parengtas ir Laikinosios paramos pieno gamintojams, patyrusiems nuostolių dėl Rusijos pieno gaminių importo embargo, mokėjimo taisyklių projektas, kuris pradėtas derinti su išmokų mokėjimą administruojančiomis institucijomis. Orientaciniai paramos dydžiai turėtų būti 93 Lt už toną iš ES biudžeto lėšų ir 57 Lt už toną iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Tikslūs paramos dydžiai bus nustatomi atskiru žemės ūkio ministro įsakymu. Apskaičiuojant paramą, numatoma, kad bus imamas faktiškai parduotas natūralaus riebumo pieno kiekis 2014 m. rugpjūčio–lapkričio mėn. Parama bus mokama nuo 2015 m. vasario mėnesio iki balandžio mėnesio pabaigos.

           Atkreiptinas dėmesys, kad šią savaitę pradėta mokėti 2014 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną, nors buvo planuota mokėti tik po Naujųjų metų. Taigi, gruodžio mėnesį daugiau kaip 36 000 pieno gamintojų, laikančių pienines karves, bus išmokėta per 60 mln. litų. Žemės ūkio ministerija neabejoja: bet kokie pinigai pirmiausia turi pasiekti mažuosius pieno gamintojus.