ducklings2.jpg

Naujienos

Ūkininkams informacija

Parama veislininkystės paslaugoms – 3,3 mln. eurų

Žemės ūkio ministerija, ieškodama optimaliausių sprendimų dėl nepertraukiamo valstybės pagalbos teikimo subjektams, teikiantiems gyvulių veislininkystės paslaugas, žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės įsakymu patvirtino su Konkurencijos taryba suderintas ir Europos Komisijos aprobuotas Pagalbos veislininkystei taisykles (taisyklės).

Šių taisyklių projektas parengtas vadovaujantis Europos Komisijos reglamento (ES) nuostatomis. Reglamente tiksliai įvardytos pagalbos teikimo kryptys ir intensyvumas. Jame numatyta, kad leidžiama teikti valstybės pagalbą ir apmokėti: iki 70 proc. tinkamų finansuoti genetinės kokybės nustatymo ir produktyvumo tyrimų, kuriuos vykdo trečiosios šalys, išlaidų; iki 100 proc. – kilmės knygų tvarkymo administracinių tinkamų finansuoti išlaidų ir iki 100 proc. – apmokėti tinkamas finansuoti konkursų, prekybos mugių arba parodų organizavimo ir dalyvavimo jose išlaidas.

Paraiškas pagalbai gauti dėl genetinės kokybės nustatymo ir produktyvumo tyrimų išlaidų ir kilmės knygų tvarkymo administracinių išlaidų kompensavimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos turės teikti pačios pripažintos veislininkystės institucijos, o paraiškas dėl konkursų, prekybos mugių arba parodų organizavimo ir dalyvavimo jose išlaidų kompensavimo Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai turės teikti Žemės ūkio rūmai.

Pagalba bus teikiama remti ūkinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymą, įskaitant ir gyvulių eksterjero vertinimus, kuriuos atliks pripažintos veislininkystės institucijos, o taip pat ir produktyvumo tyrimus, kuriuos vykdo AB „Lietuvos veislininkystė“, UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, AB „Kiaulių veislininkystės“ ir UAB „Šilutės veislininkystė“.

Ministerija nagrinėja Žemės ūkio rūmų, pripažintų veislininkystės institucijų ir kitų suinteresuotų institucijų raštu teiktus pasiūlymus dėl taisyklių, atsižvelgs į konstruktyvias pastabas bei pasiūlymus ir parengs taisyklių pakeitimo projektą, kuris bus pakartotinai derinamas su Konkurencijos taryba ir Europos Komisija.

Iš viso pagalbai veislininkystei 2015 m., kaip ir ankstesniaisiais metais, numatyta skirti 3,3 mln. Eur (11,3 mln. Lt).

Žemės ūkio ministerijos informacija

Joomla templates by a4joomla