Naujienos

Veterinarijos tarnyba informuoja

Published on Thursday, 01 February 2018 06:37

Dėl pieno kokybės tyrimo rezultatų viršutinių ribų panaikinimo

Įgyvendinant 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004 nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p.14) nuo šių metų sausio 1 dienos pieno kokybės rodiklių vertinimui, apskaičiuojant geometrinį vidurkį, netaikomos iki šiol buvusios viršutinės ribos: bendram bakterijų skaičiui 300 tūkst. KSV/ml, somatinių ląstelių skaičiui - 800 tūkst./ml. Įgaliotoji laboratorija VĮ „Pieno tyrimai” pieno kokybės geometrinio vidurkio apskaičiavimus atlieka nuo faktinio bakterijų ir somatinių ląstelių skaičiaus tiriamajame piene.

Pieno gamintojai, parduodantys kokybišką pieną (jame bendras bakterijų skaičius neviršija 100 tūkst. KSV/ml (tyrimai atliekami ne rečiau kaip du kartus per mėnesį), o somatinių ląstelių skaičius yra iki 400 tūkst./ml (tyrimai atliekami ne rečiau kaip tris kartus per mėnesį) nepajus jokių pokyčių, bet tai svarbu tiems ūkiams, kurių parduodamas pienas viršija minėtas ribas. Jeigu pieno gamintojai nesiima reikiamų priemonių, bus taikomos nuoskaitos ir bus greičiau nutraukiamas pieno supirkimas. Dėl to pieną gaminantiems ūkininkams norėtumėm dar kartą priminti pagrindines problemas, įtakojančias pieno kokybę, ir jų sprendimo būdus.

Pagrindiniai pieno užteršimo bakterijomis šaltiniai yra šie:

karvės tešmuo, oda, plaukai;

melžimo įranga;

pieno laikymo talpos;

aplinkos oras;

vanduo;

aptarnaujantis personalas;

pašarai.

SLS didėjimą lemia:

pieno liaukos uždegimas (mastitas)

medžiagų apykaitos ligos, nagų problemos, gimdos uždegimas ir pan.;

netinkama melžimo higiena (po melžimo nedezinfekuojami speniai);

sergančių karvių neatskyrimas nuo sveikų;

netikrinamas melžimo sistemos darbas, laiku nekeičiamos melžiklių gumos;

prastos karvių laikymo sąlygos;

patiriamas gyvulių stresas.

Primename 12 auksinių taisyklių kokybiškam pienui gauti:

 1. Sekite tešmens sveikatingumą, tirdami pieną mastito testu kartą per mėnesį.
 2. Numatykite melžimo tvarką. Pirmiausia melžkite jauniausias apsiveršiavusias karves, tada senesnes, o paskutines - gydomas karves, kurių pieno negalima parduoti.
 3. Naudokite pirmųjų čiurkšlių indą pirmosioms 3 pieno čiurkšlėms. Nemelžkite ant grindų. Apžiūrėkite pieno konsistenciją.
 4. Nuvalykite ir nušluostykite spenius prieš melžimą. Vieną šluostę naudokite tik vienai karvei. Labai purvinus spenius pirma nuplaukite šiltu vandeniu, o tada sausai nušluostykite.
 5. Visada patikrinkite vakuumo lygį prieš melžimą. Esant žemesniam lygiui, melžimas užsitęs, o viršijus - traumuosite spenius, o tai jau didina mastito pavojų.
 6. Paruošę tešmenį, iškart užmaukite melžiklius. Karvė atleidžia pieną, praėjus 40-90 sekundžių po pirmųjų čiurkšlių numelžimo. Prieš užmaunant melžiklius ant spenių, jie neturi įsiurbti oro, o tuo labiau vandens ir mėšlo. Vakuumo ir pieno žarnų ilgis turi būti teisingas.
 7. Neperlaikykite melžiklių! Labai padeda pieno tėkmės indikatoriai, melžimo įrengimai su automatiniu melžimo sustabdymu.
 8. Prieš nuimant melžiklius, patikrinkite, ar tešmuo tuščias. Nuimkite melžiklius po vakuumo tiekimo nutraukimo ir visus iš karto.
 9. Nuėmę melžiklius, iškart suvilgykite ar užpurkškite spenius vilgikliu. Reguliarus vilgiklių su minkštikliais naudojimas 50% sumažina mastito kilimo galimybę.
 10. Iškart po melžimo išplaukite visą įrangą. Praskalaukite melžimo linijas šiltu vandeniu. Teisingai paruoškite tinkamą plovimo tirpalą. Ryte plaukite šarminiu plovikliu, vakare - rūgštiniu 7-10 min. Ilgesnis laikas reiškia ne tik didesnį energijos sunaudojimą, bet ir riziką vandens temperatūrai nukristi žemiau kritinės +40 laipsn. C temperatūros. Praskalaukite švariu šaltu vandeniu.
 11. Iškart po melžimo atšaldykite pieną iki +4...+6 laipsn. C. Greitas atšaldymas ilgiau išlaiko natūralias pieno baktericidines savybes, todėl bakterijos nesidaugina.
 12. Nuolat sekite melžimo rezultatus ir pieno kokybę. Laiku pagal rekomendacijos keiskite melžiklius. Teisingai laikykitės patariamo ploviklių dozavimo, naudokite tam skirtus.

Siekiant užtikrinti gerą pieno kokybę būtina ne tik griežtai laikytis sanitarijos reikalavimų melžimo ir pieno laikymo metu, bet ir stengtis atšaldytą pieną kuo greičiau pristatyti į pieno supirkimo, perdirbimo įmonę, rūpintis karvių sveikata, sergančių bei užtrūkusių karvių pieno nemaišyti su bendru pienu, šėrimui naudoti kokybiškus pašarus.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

Utenos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba