Naujienos

Ūkininkų dėmesiui

Published on Monday, 02 April 2018 15:47

Pieno kokybę lemia bakterijų ir somatinių ląstelių skaičius piene. Jei nustatomas inhibitorių buvimas, toks pienas laikomas netinkamu supirkimui.

Bendras bakterijų skaičius (toliau-BBS) rodo, kiek pienas yra užterštas bakterijomis. Visiškai išvengti bakterijų piene neįmanoma. Bakterijos į pieną gali patekti dar tešmenyje (nuo tešmens paviršiaus pro spenių kanalus). Todėl pirmosios pieno čiurkšlės yra labiausiai užterštos ir jas būtina numelžti į atskirą indą. Bakterijos gali patekti nuo prilipusio prie gyvulio odos mėšlo, todėl karves reikia valyti. Į pieną bakterijos patenka ir iš oro, kai tvarte daug dulkių, jis nevėdinamas. Pažymėtina, jog karves reikia valyti ne anksčiau kaip valanda prieš melžimą. Ypač daug bakterijų susikaupia dalijant karvėms supelijusius pašarus. Norint, kad mažiau mikroorganizmų patektų į pieną, reikia karves melžti praėjus 1-1,5 val. po šėrimo ar kreikimo. Daug bakterijų gali pernešti ir musės, todėl svarbu, kad tvarte jų būtų kuo mažiau, tuo tikslu atviras angas, langus reiktų uždengti tinkleliais. Per vandenį, naudojamą tešmens bei pieno indų plovimui, į pieną gali patekti įvairūs mikrobai, todėl naudojamas vanduo turi būti geros kokybės. Didžioji dalis mikroorganizmų į pieną patenka per nešvarius pieno indus, blogai išplautą melžimo įrangą, nešvarias melžėjų rankas ir aprangą. Didelę reikšmę mikroorganizmų dauginimuisi turi pieno laikymas. Po melžimo pienas turi būti iškart gabenamas į pieno laikymo patalpą. Patalpa, kurioje laikomas pienas turi būti švari, gerai vėdinama, atvėsinimui naudojama tokia įraga, kad pieno temperatūra būtų ne aukštesnė kaip 8 °C. Jeigu pienas parduodamas ne kasdien, jis turi būti atšaldytas iki 6°C arba žemesnės temperatūros. Mikrobai gali pereiti į pieną iš  sergančios karvės kraujo. Mikroorganizmai į pieną gali patekti per sergančius žmones arba ligų nešiotojus, kai karves melžia sergantys užkrečiamomis ligomis asmenys arba yra persirgę ir likę bakterijų nešiotojais.  Per sergančius fermos darbuotojus pienas gali būti užkrečiamas salmoneliozę bei dizenteriją sukeliančiais mikroorganizmais.

Somatinių ląstelių skaičius (toliau-SLS) piene priklauso nuo gyvulio amžiaus (po ketvirtos-šeštos laktacijos SLS dažniausia padidėja), veislės (geriausia pieno kokybe pagal SLS išsiskiria Olandijos, Danijos, Anglijos bei Lietuvos juodmargių veislių karvės), laktacijos periodo (laktacijos pabaigoje ir po apsiveršiavimo somatinių ląstelių būna daugiau t.y. 1-6 mln/ml). SLS padidėjimo priežastimi gali būti ir gyvulio traumos, stresas. Didžausią įtaką turi gyvulio fiziologinė būklė-sveikatingumas. Pagrindinė priežastis, susijusi su sveikatos būkle, nuo kurios priklaus SLS piene, yra tešmens uždegimas (mastitas). Todėl būtina vykdyti mastitų kontrolę naudojant mastitų testus, sergančias karves gydyti. Tikslu sumažinti užsikrėtimo riziką rekomenduojama kiekvienai karvei naudoti atskiras šluostes, nemelžti pirmų čiurkšlių ant žemės o į specialų puodelį.

Inhibitoriai - tai medžiagos, slopinančios mikroorganizmų dauginimąsi (antibiotikai, veterinariniai preparatai, dezinfekavimo medžiagos ir kt.). Į pieną jie gali patekti iš gyvulio organizmo ir iš aplinkos. Dažniausios inhibitorių atsiradimo piene priežastys: neteisingas vaistų vartojimas, nesilaikymas išlaukos periodo trukmės, gydomų karvių melžimas, užteršto pieno maišymas su kitu, nekokybiški, supeliję pašarai, pašarai duodami ne toms gyvulių grupėms, kurioms jie skirti, karvių ganymas pievose, apdorotose cheminėmis medžiagomis, neseniai tręštose ganyklose, girdymas netinkamu vandeniu, netinkamas tepalų naudojimas melžėjų rankoms gydyti, netinkamas melžimo įrangos, pieno laikymo talpų valymas, kai plovimo ir dezinfekavimo medžiagos naudojamos nesivadovaujantis instrukcijomis, nepakankamas perplovimas.

Jeigu apskaičiuotas pieno bendro bakterijų skaičiaus vidurkis yra didesnis nei 100 tūkst. KSV/ml. ir jeigu per 3 mėnesius po tyrimų ne mažesniu kaip pieno supirkimo taiyklėse nurodytu periodiškumu(ne rečiau kaip du kartus per mėnesį laikotarpiais: nuo 1 iki 15 d. ir nuo 16 iki 31 d.)  pienas neatitinka reikalavimų, jo priėmimas nutraukiamas. Jeigu apskaičiuotas pieno bendro somatinių ląstelių skaičiaus geometrinis vidurkis yra didesnis nei 400 tūkst. /ml. ir jeigu per 3 mėnesius po tyrimų ne mažesniu kaip pieno supirkimo taiyklėse nurodytu periodiškumu(ne rečiau kaip tris kartus per mėnesį laikotarpiais:nuo 1 iki 15 d. ir nuo 16 iki 31 d.)  pienas neatitinka reikalavimų, jo priėmimas nutraukiamas. Piene nustačius inhibitorines medžiagas jo supirkimas nutraukiamas ne vėliau kaip kitą dieną.

Nuo 2018 m. vasario 1 d. įsigaliojo Pieno supirkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. B1-143,,Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. B1-401 „Dėl Pieno supirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimas dėl pieno supirkimo atnaujinimo.

Pieno gamintojas, norintis, kad jo tiekiamo pieno supirkimas būtų atnaujintas, privalo išsiaiškinti pieno užteršimo priežastis ir jas pašalinti (jeigu pieno gamintojui neaiškios pieno užteršimo priežastys, jis turi kreiptis į jo pieno ūkį aptarnaujantį privatų veterinarijos gydytoją), tada kreiptis į pieno supirkėją dėl pieno mėginių ištyrimo. Kai gaunami Pieno supirkimo taisyklių reikalavimus atitinkantys pieno tyrimų rezultatai, gamintojas turi raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti  teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai prašymą dėl pieno supirkimo atnaujinimo. Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per 3 darbo dienas po pieno gamintojo kreipimosi patikrina pieno ūkį ir priima sprendimą dėl pieno supirkimo atnaujinimo. Gamintojas, parduodantis pieną tiesiogiai iš ūkio, kuriam pieno pirkimas nutrauktas dėl inhibitorinių medžiagų nustatymo, gavęs patenkinamus pieno tyrimo rezultatus, pateikia prašymą raštu pieno supirkėjui .

Primename, kad pieno ūkyje turi būti pildomas laisvos formos registras (žurnalas), kuriame nurodomas sunaikinto netinkamo maistui ar pašarui pieno kiekis, būdas ir data. Šis registras pildomas nedelsiant po pieno sunaikinimo ir saugomas vienus metus po paskutinio įrašo.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

Utenos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba