Naujienos

Viešinimo informacija

Published on Tuesday, 06 October 2020 06:55

Utenos rajono ūkininkų sąjunga kartu su Utenos rajono savivaldybės Kaimo ir
bendruomeninių reikalų skyriumi 2020 m. liepos-rugpjūčio mėnesiai organizavo konkursą „Metų
ūkis 2020“. Norintys dalyvauti buvo atrinkti iš kiekvienos Utenos rajono seniūnijos pasiūlytų
kandidatų sąrašų, suderinus su pačiais ūkininkais. Po to buvo suorganizuotos išvykos į konkurse
dalyvaujančius ūkius, pagal patvirtintą metodiką įvertinti kiekvieno jų pasiekimai. Susipažinus su
ūkių veikla ir pasiektais rezultatais, organizuotas aptarimas, ūkiai įvertinti ir išrinkti trys geriausi:
Gražina ir Gediminas Skardžiai, Janina ir Mečislovas Bučeliai ir Julija ir Sigitas Sinicos. Konkurso
prizininkai pagerbti ir apdovanoti Utenos miesto šventės metu 2020 m. rugpjūčio 29 d. Lėšas
prizininkų apdovanojimui pagal projektą „Konkurso „Metų ūkis 2020“ ir šventinės vakaronės
organizavimas Utenos rajono žemdirbiams“ skyrė Utenos rajono savivaldybės administracija.
Konkurso dėka Utenos rajono žemdirbiai susipažino su pažangiausių ūkių veikla, buvo skatinama
perimti gerąją ūkininkavimo patirtį ir ją panaudoti savo ūkiuose.