ducklings2.jpg

Naujienos

Ūkininkams informacija

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjo 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. 41VĮ-1215-(14.41.2.) ,,Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo plano rengimo Utenos rajono Tauragnų ir Daugailių seniūnijose Balčių kadastro vietovėje patvirtinimo“ nuo š. m. lapkričio 25 d. pradedamas rengti Balčių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamas planas.Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Balčių kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

           Pradedamo rengti Balčių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo plano rangovas - VĮ Valstybės žemės fondas, projekto autorė – Valerjana Stomienė (adresas: Konstitucijos pr. 23A, Vilnius, tel. + 370 612 21931, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus specialistė, kuruojanti Balčių kadastro vietovę – Danguolė Skliaustienė, tel. 8 706 86 051, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          Dėkojame už bendradarbiavimą.

Vedėjo pavaduotojas

pavaduojantis skyriaus vedėją                                                                                                                                                                Raimondas Katinas

Ūkininkams informacija

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjo 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. 41VĮ-1213-(14.41.2.) ,,Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo plano rengimo Utenos rajono Užpalių seniūnijos Kaimynų kadastro vietovėje patvirtinimo“ nuo š. m. lapkričio 25  d. pradedamas rengti Kaimynų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamas planas.Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Kaimynų kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

Pradedamo rengti Kaimynų kadastro vietovės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo plano rangovas - VĮ Valstybės žemės fondas, projekto autorė – Valerjana Stomienė (adresas: Konstitucijos pr. 23A, Vilnius, tel. + 370 612 21931, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus specialistė, kuruojanti Kaimynų kadastro vietovę - Marytė Bražiūnienė, tel. 870686 049, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Dėkojame už bendradarbiavimą.

Ūkininkams informacija

                      Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjo 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 41VĮ- 1223-(14.41.2.) „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo plano rengimo Utenos rajono Vyžuonų seniūnijos, Naujasodžio kadastro vietovėje“ nuo š. m. lapkričio 30 d. pradedamas rengti Naujasodžio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamas planas.

                                 Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjo 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 41VĮ-1238-(14.41.2.) 1 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo Kuktiškių kadastro vietovėje Kuktiškių, Tauragnų ir Utenos seniūnijose Utenos rajone“ patvirtino teritoriją Utenos rajono Kuktiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti. Kuktiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas pradedamas rengti 2015 m. gruodžio 11 d. Fiziniai ir juridiniai asmenys iki 2015 m. gruodžio 7 d. turi teisę pateikti prašymus ir pasiūlymus projektuojamoje teritorijoje gauti žemės nuosavybėn neatlygintinai, ją pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti.

                                 Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjo 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 41VĮ-1231-(14.41.2.) 1 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo Vyžuonų kadastro vietovėje Vyžuonų seniūnijoje Utenos rajone“ patvirtinta teritorija Utenos rajono Vyžuonų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti. Vyžuonų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas pradedamas rengti 2015 m. gruodžio 11 d. Fiziniai ir juridiniai asmenys iki 2015 m. gruodžio 7 d. turi teisę pateikti prašymus ir pasiūlymus projektuojamoje teritorijoje gauti žemės nuosavybėn neatlygintinai, ją pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti.

                     Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Naujasodžio, Kuktiškių ir Vyžuonų kadastro vietovėse asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

                     Pradedamų rengti žemėtvarkos projektų ir projektui prilyginamo plano rangovas - VĮ Valstybės žemės fondas, projektų autorė – Valerjana Stomienė (adresas: Konstitucijos pr. 23A, Vilnius), tel. + 370 612 21931, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus specialistė, kuruojanti Naujasodžio, Kuktiškių ir Vyžuonų kadastro vietoves - Neringa Šmatavičienė, tel. 8 706 86 046, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

                                                                                           Dėkojame už bendradarbiavimą.

Vedėjo pavaduotojas

pavaduojantis skyriaus vedėją                                                                                 Raimondas Katinas            

Ūkininkams informacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2012 M. KOVO 15 D. ĮSAKYMO NR. 3D-171 „DĖL PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITUS PLOTUS PARAIŠKOS IR TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. liepos 21 d. Nr. 3D-587

Vilnius

P a k e i č i u Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“:

 1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
 2. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
 3. Pakeičiu 23.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8. Pareiškėjas, siekiantis pateikti įrodymus, nurodytus taisyklių 5.2.1 ir 5.2.2 papunkčiuose, privalo Agentūrai pateikti duomenis apie gaunamas pajamas Pažymos apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamų ir (arba) tiesioginių išmokų sumos dalį, būtiną žemės ūkio veiklos subjektų aktyvumui įrodyti, per praėjusius kalendorinius metus, numatytos Žemės ūkio veiklos svarbos įrodymo kriterijų, pagal kuriuos skaičiuojama pajamų ir (arba) tiesioginių išmokų sumos dalis, įvertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-541 „Dėl žemės ūkio veiklos svarbos įrodymo kriterijų, pagal kuriuos skaičiuojama pajamų ir (arba) tiesioginių išmokų sumos dalis, įvertinimo metodikos patvirtinimo“, pagrindu bei Agentūros nurodymu kitus susijusius dokumentus.

2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9. Pareiškėjas (fizinis asmuo), siekiantis įrodyti, kad jo pagrindinė veikla yra žemės ūkio veiklos vykdymas, pagal 5.2.3 papunktį, privalo būti įregistravęs ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka.

„10. Pareiškėjas (juridinis asmuo), siekiantis įrodyti, kad jo pagrindinė veikla ar įmonės tikslas yra žemės ūkio veiklos vykdymas, pagal 5.2.3 papunktį, privalo Agentūrai pateikti duomenis apie vykdomose veiklose patiriamas sąnaudas Pažymos apie žemės ūkio veiklos subjekto vykdomų veiklų sąnaudas, numatytos Žemės ūkio veiklos subjektų vykdomų veiklų sąnaudų įvertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-542 „Dėl žemės ūkio veiklos subjektų vykdomų veiklų sąnaudų įvertinimo metodikos patvirtinimo“ pagrindu bei Agentūros nurodymu kitus susijusius dokumentus.

„23.1. ganyklas arba pievas (klasifikatoriaus kodai GPŽ ir DGP) nušienauti bent 1 kartą per metus arba visiškai nuganyti iki einamųjų metų liepos 15 d. Pareiškėjams, kurių einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudarė ne mažiau kaip 0,3 SG/ha (vertinamas visų deklaruojamų ganyklų arba pievų plotų ir laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų (galvijų, arklių, avių, ožkų, danielių, dėmėtųjų elnių, tauriųjų elnių, bizonų, stumbrų) santykis), ganyklas arba pievas (klasifikatoriaus kodai GPŽ ir DGP) nušienauti privalu bent 1 kartą per metus arba visiškai nuganyti iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d;

5. Pakeičiu 24.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„24.4. pareiškėjai, numatyti taisyklių 23.1 ir 24.3 papunkčiuose – žolėdžių ūkinių gyvūnų laikytojai, turi laikyti ūkinius gyvūnus, registruotus Ūkinių gyvūnų registre. Žolėdžių ūkinių gyvūnų, perskaičiuotų į sutartinius gyvulius, pagal šių taisyklių priede pateiktą Gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius lentelę, duomenys vertinami atsižvelgiant į Ūkinių gyvūnų registre pateiktus duomenis.

Žemės ūkio ministrė                                                                                                                         Virginija Baltraitienė

Ūkininkams informacija

Seimas patvirtino degalų akcizo mokestį žemdirbiams

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo numatytas minimalus – 21 Eur už 1000 litrų degalų akcizo mokestis žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai.

Iki šiol žemdirbiams galiojo nulinis akcizo tarifas, tačiau Europos Komisijos reglamentas naujajam finansiniam laikotarpiui reikalauja įsivesti bent minimalų 21 Eur už 1000 litrų akcizo mokestį. Taigi, įstatymo projekto tikslas – suderinti Lietuvos teisės aktus su Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais.

Siekiant išvengti galimų neigiamų pasekmių Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymas turėjo būti priimtas iki 2015 m. liepos 1 d. Jeigu ir po 2015 m. liepos 1 d. toliau būtų taikomas nulinis akcizo tarifas, Komisija galėtų tokią pagalbą pripažinti prieštaraujančia ES teisei ir būti laikoma nesuderinama su bendrąja rinka. Tokiu atveju po Komisijos sprendimo iš ūkininkų galėjo tekti išieškoti visą akcizų mokestį (t. y. 330,17 Eur už 1000 litrų degalų) bei atitinkamas palūkanas, o bendra suma per metus susidarytų daugiau kaip 90 mln. Eur.

Įsigyti lengvatinių gazolių galės žemės ūkio veiklos subjektai, kurie bus įregistravę žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. (Anksčiau beakcizių degalų galėjo įsigyti tik Ūkininkų ūkių registre registruoti ūkiai arba įmonės, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos viršijo 50 proc. visų pajamų.)

Priėmus įstatymą į valstybės biudžetą galėtų būti surenkama apie 7 mln. Eur mokesčių. 2014 m. valstybės biudžeto netekimai dėl akcizo mokesčio lengvatos dyzeliniam kurui žemės ūkyje sudarė 312,7 mln. Lt (90,6 mln. Eur), o žuvininkystės sektoriuje – 1,1 mln. Lt (0,3 mln. Eur).

Pažymėtina, kad 21 Eur už toną (2,1 euro cento litrui) akcizo mokestis sudarytų tik 6,4 proc. dabar Lietuvoje taikomo akcizo mokesčio ne žemės ūkio srityje naudojamam dyzeliniam kurui (330,17 Eur už toną). Žemės ūkio ministerijos duomenimis, Lenkijoje minimalus 21 Eur už toną akcizo tarifas buvo įvestas nuo 2006 m., o šiuo metu jau siekia 122 Eur, 2014 m. liepos 1 d. Estijoje buvo taikomas 110,95 Eur tarifas, Vokietijoje – 255,60 Eur, o Latvija nuo 2015 m. liepos 1 d. įsiveda 50 Eur už toną akcizo tarifą.

Ūkininkams informacija

Patvirtinta

Lietuvos ūkininkų sąjungos išplėstiniame prezidiumo posėdyje

2015 m. balandžio 16 d.

 

KONKURSO

“METŲ ŪKIS 2015”

n u o s t a t a i

 1. KONKURSO TIKSLAS - skatinti ūkininkus pažangiau ūkininkauti, siekiant gamybos efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros, geriau tvarkytis savo ūkyje, išaiškinti geriausius savivaldybėse.
 2. KONKURSO ORGANIZATORIAI - Lietuvos ūkininkų sąjunga ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.
 3. RĖMĖJAI - įmonės, pareiškusios norą remti konkursą.
 4. 4.KONKURSO DALYVIAI - Lietuvos ūkininkai, įregistravę ūkius ūkininkų registre, dalyvaujantys ūkininkų veikloje ir savo veiklą vykdantys tose savivaldybėse, kur yra dirbanti Ūkininkų sąjunga. Konkursas gali būti organizuojamas ir kitose savivaldybėse, tačiau į respublikinį apdovanojimą Lietuvos ūkininkų sąjunga pasilieka teisę kviesti tik dirbančių ir veiklą vykdančių rajoninių ūkininkų sąjungų laimėtojus.
 5. KONKURSO ORGANIZAVIMAS – konkursas rajonuose (savivaldybėse) organizuojamas dviem etapais: pirmiausia pagal vertinimo kriterijus išrenkami geriausi ūkininkų ūkiai, padarę didžiausią pažangą per pastaruosius metus, seniūnijose, sudaromi aplankytų ūkių sąrašai, po to išaiškinami geriausi ūkiai rajono (savivaldybės) lygmenyje.
 6. VERTINIMO KOMISIJOS - sudaromos iš rajono (savivaldybės) konkurso organizatorių: LŪS rajono skyriaus, rajono žemės ūkio skyriaus atstovų, kitų rajono žemdirbiškų organizacijų atstovų, pasikviečiant praėjusių metų konkurso laimėtojus - ūkininkus, spaudos atstovus ir rėmėjus.
 7. VERTINIMO KRITERIJAI - vertinimas susideda iš trijų dalių:
  1. ūkininko kvalifikacija, išsilavinimas,
  2. ūkio veiklos ir jo rezultatų įvertinimas,
  3. papildomi kriterijai.

1. ŪKININKO KVALIFIKACIJA, IŠSILAVINIMAS

Amžius (metais):

 • iki 35 m.3balai
 • 36 – 62 m.2balai
 • virš 62 m.1balai
 • daugiau kaip 10 m.5balai
 • 5-10 m.3balai
 • iki 5 m.1balas
 • aukštasis (žemės ūkio)7 balai
 • aukštasis (ne žemės ūkio)5 balai
 • aukštesnysis3 balai
 • kitas1 balas
 • dalyvavimas seminaruose (už kiekvieną)1balas
 • papildoma darbinė kvalifikacija susijusi su ūkine veikla (vairuotojas, traktorininkas,
 • 100%3balai
 • 90 - 99%2balai
 • 80 - 89%1balas
 • labai geras5 balai
 • geras3 balai
 • patenkinamas1 balas
 • labai gera5 balai
 • gera3 balai
 • prasta1 balas
 • labai gera5 balai
 • gera3 balai
 • patenkinama1 balas
 • labai gera5 balai
 • gera3 balai
 • patenkinama1 balas
 • labai gera2balai
 • gera1balas
 • geras3 balai
 • patenkinamas1 balas
 • labai gera 2balai
 • gera1balas
 • labai geras2balai
 • geras1balas
 • LŪS organizacijos narys10 balų
 • kitos žemdirbiškos organizacijos narys3 balai
 • Ūkis modernizuotas5 balai
 • specializuotas ūkis1 balas
 • turi žemės ūkio produkcijos perdirbimo cechus, vysto agroturizmą ar kitus pagalbinius
  • žemės ūkio kooperatyvo ar kredito unijos narys - už kiekvieną po10 balų
  • neturi skolų1 balas
  • atlikti dirvožemio tyrimai1 balas
  • naudojasi Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos paslaugomis2 balai
  • veda ūkio apskaitą pagal nustatytą metodiką1balas
  • įdarbina žemės ūkio mokyklų praktikantus3 balai
  • vaikai mokosi žemės ūkio mokyklose, Aleksandro Stulginskio universitete ar Lietuvos
   • rajoniniame (savivaldybės) lygmenyje - rajoninio (savivaldybės) konkurso organizatoriai;
   • respublikiniame - Lietuvos ūkininkų sąjungos administracija. Į respublikinį apdovanojimą Lietuvos ūkininkų sąjunga pasilieka teisę kviesti tik dirbančių ir veiklą vykdančių rajoninių ūkininkų sąjungų laimėtojus. Taip pat bus kviečiami laimėtojai iš mažų savivaldybių (pvz., Rietavo, Birštono ir kt.), kur LŪS skyrių nėra, bet ūkininkai veiklą vykdo atitinkamai prie gretimai esančių didesnių savivaldybių ūkininkų sąjungų.

Ūkininkavimo metai:

Išsilavinimas:

Kvalifikacijos kėlimas:

suvirintojas ir pan.) - už kiekvieną                                                                                1balas

2. ŪKIO VEIKLOS IR JO REZULTATŲ ĮVERTINIMAS

 

Žemės panaudojimas (išskyrus ne žemės ūkio paskirties):

Sodybos aplinkos sutvarkymas:

Privažiavimas prie sodybos, kelių būklė:

Pasėlių būklė :

Pievų ir ganyklų būklė:

Pastatų būklė:

                                                                                                                                                      

Apsirūpinimas technika:

Technikos būklė ir jos laikymas:

Mineralinių ir organinių trąšų, chemikalų, kuro ir tepalų sandėliavimas:

3. PAPILDOMI KRITERIJAI

verslus: lentpjūvės, malūnai, aliejaus spaudyklos ir pan., - už kiekvieną po                 1 balą

veterinarijos akademijoje                                                                                                     5 balai                                                                                                                                                                   

Pastaba: Rajoninės vertinimo komisijos gali numatyti ir priimti kitus papildomus kriterijus.

8. KONKURSO INFORMACINIAI RĖMĖJAI – laikraščiai „Ūkininko patarėjas“, „Kaimo laikraštis“, portalas www.ukininkopatarėjas.lt, agroverslo žurnalas „Mano ūkis“, portalai www.manoukis.lt, www.agroakademija.lt, TV laida „Kaimo akademija“.

9. KONKURSO APIBENDRINIMO RENGINIO GENERALINIS RĖMĖJAS – AB DNB bankas.

10. KONKURSO APIBENDRINIMO RENGINIO PAGRINDINIS RĖMĖJAS – UAB „Biržų žemtiekimas“.

11. Konkurso apibendrinimo renginio rėmėjais gali būti ir kitos įmonės, pareiškusios norą remti renginį.

                      LAIMĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS IR APDOVANOJIMAS

                      Laimėtojais pripažįstami ūkiai, rajoninių vertinimo komisijų sprendimais, surinkę daugiausiai balų. Kiekviename rajone (savivaldybėje) išaiškinami tik trys geriausi ūkiai ir skiriamos pirma, antra ir trečia vietos (kiekvienoje vietoje po vieną laimėtoją). Jiems vertinimo komisija pateikia konkurso anketas (1 priedas), kurias jie užpildę ir pasirašę grąžina komisijai. Ūkininkai, praeitais metais užėmę pirmas vietas, šių metų konkurse kaip dalyviai nedalyvauja. Jie gali būti kviečiami dalyvauti vertinimo komisijos darbe.

Rajonuose (savivaldybėse) konkurso organizatoriai nuostatus ir kitą su konkursu susijusią informaciją skelbia rajoninėje spaudoje. Konkurso pradžia – nuo paskelbimo spaudoje. Galutinius konkurso rezultatus komisijos pateikia centrinei LŪS administracijai iki 2015 m. rugsėjo 30 d: rajoninės konkurso vertinimo komisijos paskutinio posėdžio protokolo išrašą (žr. 2 priedas) ir konkurso nugalėtojų anketas (1 priedas).

Konkurso nugalėtojų apdovanojimas organizuojamas ir vykdomas dviem etapais:

Konkurso nugalėtojai apdovanojami konkurso organizatorių ir rėmėjų padėkos raštais, asmeninėmis rėmėjų dovanomis ir prizais, o pirmos vietos laimėtojai, esant galimybei, išskirtiniu paskatinamuoju prizu.

                     

1 priedas

20___ m. konkurso “Metų ūkis” dalyvio anketa

1. Ūkininko, kurio vardu įregistruotas ūkis, vardas, pavardė (jeigu yra šeima,tai antros pusės vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________

2. Gimimo data _________________________________

3. Išsilavinimas (pažymėti):

                                            aukštasis                          aukštesnysis                                          spec. vidurinis                                            kitas 

4. Ūkininkauti pradėjau _________________________ metais.

5.Gyvenamoji vieta (tikslus adresas): _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5.Telefonas (kodas + numeris):   paprastas _______________________

                                                    mobilus _______________________

6.Naudojamos žemės plotas:                    nuosavos __________________________ha;

nuomojamos _______________________ha.

7.Ūkio specializacija (pažymėti):

                      augalininkystė                  gyvulininkystė                 paukštininkystė               

daržininkystė       sodininkystė                                          bitininkystė  (įrašyti kiek šeimų)__________

                      ekologinis ūkis                 mišrus                              kita  (patikslinti) ______________________

Pastaba. Jeigu gyvulininkystės, paukštininkystės ūkis, tai įrašyti, kokių gyvulių ar paukščių ir kiek turite: __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

8.Praėjusių metų konkurse (pažymėti):

nedalyvavau                                                   dalyvavau  (laimėjau ________ vietą)

                      Sutinku dalyvauti šių metų konkurse “Metų ūkis”. Su konkurso nuostatais esu susipažinęs.

                      ___________________                                   _____________________________

                               (data)                                                           (dalyvio parašas)

2 priedas

___________________________ savivaldybės konkurso “Metų ūkis”

vertinimo komisijos posėdžio NR.

Protokolo išrašas

                                                                                                                  20__ m. ____________mėn. ____d.

                      Posėdžio pirmininkas(ė)     _____________________________

                                                                                                                        (vardas, pavardė)

                      Posėdžio sekretorius(ė)                            _____________________________

                                                                                                                        (vardas, pavardė)

                      Posėdyje dalyvavo: konkurso vertinimo komisijos pirmininkas _____________________________

nariai: _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

                      Darbotvarkė:

                      1.Konkurso “Metų ūkis” rezultatų suvedimas ir nugalėtojų išaiškinimas.  

                      Konkurso metu aplankyta ūkininkų : _________________________________________

                                                                                                                                                       (nurodoma skaičiumi ir žodžiais))

                      Nutarta:

Pirmą vietą skirti ūkininkui (–ams) ___________________________________________________

                                                                                (vardas, pavardė, jeigu šeimos ūkis, žmonos ir vyro vardai, pavardė)

Antrą vietą skirti ūkininkui (–ams) ___________________________________________________

                                                                                (vardas, pavardė, jeigu šeimos ūkis, žmonos ir vyro vardai, pavardė)

Trečią vietą skirti ūkininkui (–ams) ___________________________________________________

                                                                                (vardas, pavardė, jeigu šeimos ūkis, žmonos ir vyro vardai, pavardė)

Pirmininkas(ė) __________________________________________________________________

                                                                                     (parašas, vardas, pavardė)

Sekretorius(ė) ___________________________________________________________________

                                                                                      (parašas, vardas, pavardė)

Ūkininkams informacija

20___ m. konkurso “Metų ūkis” dalyvio anketa

1. Ūkininko, kurio vardu įregistruotas ūkis, vardas, pavardė (jeigu yra šeima,tai antros pusės vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________

2. Gimimo data _________________________________

3. Išsilavinimas (pažymėti):

                                           aukštasis                          aukštesnysis                                          spec. vidurinis                                            kitas 

4. Ūkininkauti pradėjau _________________________ metais.

5.Gyvenamoji vieta (tikslus adresas): _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5.Telefonas (kodas + numeris):   paprastas _______________________

                                                    mobilus _______________________

6.Naudojamos žemės plotas:                    nuosavos __________________________ha;

nuomojamos _______________________ha.

7.Ūkio specializacija (pažymėti):

                      augalininkystė                  gyvulininkystė                 paukštininkystė               

daržininkystė       sodininkystė                                          bitininkystė  (įrašyti kiek šeimų)__________

                      ekologinis ūkis                 mišrus                              kita  (patikslinti) ______________________

Pastaba. Jeigu gyvulininkystės, paukštininkystės ūkis, tai įrašyti, kokių gyvulių ar paukščių ir kiek turite: __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

8.Praėjusių metų konkurse (pažymėti):

nedalyvavau                                                   dalyvavau  (laimėjau ________ vietą)

                      Sutinku dalyvauti šių metų konkurse “Metų ūkis”. Su konkurso nuostatais esu susipažinęs.

                      ___________________                                   _____________________________

                               (data)                                                           (dalyvio parašas)

Ūkininkams informacija

PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                                  Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2015 m. gegužės 6 d.

                                                                                                                                                                                          įsakymu Nr. 3D-354                               

                                                                                     

TRĄŠŲ SAUGOJIMO, NAUDOJIMO IR APSKAITOS KONTROLĖS PIRMINĖJE PAŠARŲ GAMYBOJE APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės pirminėje pašarų gamyboje aprašo (toliau – Aprašas)tikslas – mažinti neigiamą poveikį gyvūnų ir žmonių sveikatai, užtikrinti trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolę pirminėje pašarų gamyboje.

2. Aprašo nuostatos taikomos žemės ūkio veiklos subjektams, Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškoje (į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (toliau – PPIS) įvesti, išsaugoti ir patvirtinti duomenys)deklaravusiems 50 ha ir daugiau žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų, užsiimantiems pirmine pašarų gamyba ir laikantiems bei naudojantiems trąšas laukams tręšti.

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

3. ŠiameApraševartojamos sąvokos:

3.1. Pirminė pašarų gamyba – kaip apibrėžta 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 183/2005, nustatančiame pašarų higienos reikalavimus (OL 2005 L 35, p. 1).

3.2. Trąšos – medžiagos, aprūpinančios augalus maisto medžiagomis.

3.3. Tręšiamasis produktas – dirvožemio gerinimo medžiaga, augalų augimo stimuliatorius, augalų augimo reguliatorius, tręšiamasis šalutinis produktas. Prie tręšiamųjų produktų priskiriamos ir auginimo terpės.

3.4. Tręšimo norma – didžiausias leidžiamas augalų maisto medžiagų ir (ar) kitų medžiagų, veikiančių augalų augimą, kiekis tręšiamo ploto vienetui, kuris gali patekti į dirvožemį ar auginimo terpę tręšiant augalus. Tręšimo norma gali būti metinė ir vienkartinė.

3.5. Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Reikalavimų aprašas), ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

III SKYRIUS

TRĄŠŲ SAUGOJIMO REIKALAVIMAI

4. Sandėliai (patalpos), kuriuose laikomos trąšos, turi būti pastatyti iš nedegių medžiagų, uždari, sausi ir vėdinami. Grindys turi būti aukščiau žemės paviršiaus, medinės sandėlio konstrukcijos padengtos ugniai atspariais mišiniais.

5. Pakuotos trąšos gali būti laikomos sandėliuose arba lauke ant padėklų, apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių, atmosferos kritulių taip, kad maišai nestovėtų vandenyje ir vanduo nesikauptų ant maišų.

6. Palaidos trąšos laikomos tik sandėlyje. Skirtingų rūšių palaidos trąšos sandėlyje laikomos atskirtos pertvaromis arba atskirose talpyklose.

7. Didelį azoto kiekį (N > 28 %) turinčios amonio nitrato trąšos laikomos tik supakuotos.

8. Skystosios trąšos gali būti laikomos sausame, uždarame sandėlyje arba lauko aikštelėse ar ant padėklų, sandariose atmosferos poveikiui, chemiškai inertiškose talpose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių.

9. Trąšos laikomos atskirai nuo kaitinimo šaltinių ar liepsnos, tepalų, degių medžiagų, rūgščių, šarmų ar kitų cheminių medžiagų, augalų apsaugos produktų, pašarų bei atsižvelgiant į kiekvieno trąšų tipo ypatybes taip, kad nekiltų pavojus joms patekti į aplinką.

10. Mėšlo ir srutų kaupimas bei laikymas ūkiuose turi atitikti Reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus.

11. Tręšiamųjų produktų laikymui taikomi reikalavimai, nustatyti šio aprašo 5–10 punktuose.

IV SKYRIUS

TRĄŠŲ NAUDOJIMAS AUGALAMS TRĘŠTI

12.Augalai turi būti tręšiami pagal kasmet sudaromus tręšimo planus, naudojant optimalias, aplinką tausojančias trąšų normas, rekomenduojamas mokslo įstaigų.

13. Ūkio subjektas, tręšiantis mėšlu ir (ar) srutomis, turilaikytis Reikalavimų apraše apibrėžtų nuostatų.

V SKYRIUS

NAUDOJAMŲ TRĄŠŲ APSKAITA

14. Ūkio subjektas, naudojantis trąšas, turi pildyti trąšų naudojimo apskaitos žurnalą (priedas), nurodydamas tręšiamų laukų plotus, tręšimo laiką, naudotų trąšų pavadinimus ir jų kiekius.

VI SKYRIUS

TRĄŠŲ KONTROLĖS ATLIKIMO TVARKA

15.Trąšų naudojimą pirminėje pašarų gamyboje kontrolę atlieka Valstybinė augalininkystės tarnyba prie   Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 1150 „Dėl Valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų“, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais ūkio subjektų veiklos priežiūrą.

16. Tarnyba rengia metinį trąšų kontrolės patikrinimų planą (toliau – planas), kurį tvirtina Tarnybos direktorius.

17. Tarnybos specialistas trąšų naudojimo pirminėje pašarų gamyboje kontrolę atlieka pagal sudarytą ir patvirtintą planą. Atvykęs į vietą, jis pateikia tarnybinį pažymėjimą, pavedimą dėl patikrinimo atlikimo ir supažindina su tikrinimo užduotimi ūkio subjektą ar jo atstovą.

18. Tarnybos specialistas, vykdantis trąšų naudojimo pirminėje pašarų gamyboje kontrolę, turi teisę naudotis filmavimo, fotografavimo priemonėmis.

19. Tarnybos specialistas, atliekantis trąšų naudojimo pirminėje pašarų gamyboje kontrolę, įvertina, ar trąšos naudojamos pagal optimalias, aplinką tausojančias trąšų naudojimo normas, ar kasmet sudaromi tręšimo planai.

20. Tarnybos specialistas, atlikęs trąšų saugojimo, naudojimo ir jų apskaitos įvertinimą,surašo Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos tikrinimo aktą.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21.Asmenys už šio Aprašo nesilaikymą ir dėl to padarytą žalą aplinkai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Ginčai, kilę dėl aprašo vykdymo, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Tikrinimo aktą suinteresuotieji asmenys turi teisę apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________

Ūkininkams informacija

Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės    pirminėje pašarų gamyboje aprašo

priedas

(Trąšų naudojimo apskaitos žurnalo forma)
 

TRĄŠŲ NAUDOJIMO APSKAITOS ŽURNALAS

(20____       metai)

Žemės ūkio veiklos subjektas (fizinio asmens vardas,

pavardė ar juridinio asmens pavadinimas) ______________________________________________

Žemės ūkio valdos ar Ūkininko ūkio registre registracijos Nr.______________________________

(fiziniu svoriu)

Trąšų pavadinimas,

veikliosios medžiagos

proc.

Deklaruoto lauko,

kuriame naudotos trąšos,

Tręšiami augalai

Tręšimo

data

Panaudota

trąšų iš viso

kontrolinio žemės   sklypo Nr.

lauko Nr.

augalo

pavadinimas

plotas ha

t

kg

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Ūkyje pagamintos trąšos:

             

iš jų:

             

srutos

             

mėšlas

             

skystasis mėšlas

             

.......

             

.......

             

.......

             

2. Įsigytos (pirktos) trąšos:

             

iš jų:

             

srutos

             

mėšlas

             

skystasis mėšlas

             

.......

             

.......

             

.......

             

3. Organinės trąšos:

iš jų:

             

kompostas, žemės ūkio produktų perdir­­­bimo, maisto pramonės orga­ninės atliekos, dumblas, sapro­pelis, smulkinti ragai ir kitos organinės medžiagos, tinkamos naudoti kaip trąšos

             

........

             

.........

             

........

             

4.Mineralinės trąšos:

             

iš jų:

             

azoto trąšos (N):

             

......

             

.....

             

fosforo trąšos P2O5):

             

.......

             

......

             

kalio trąšos (K2O2):

             

.......

             

1

2

3

4

5

6

7

8

......

             

NPK trąšos:

             

.......

             

......

             

5. Mikroelementų trąšos, kalkinimo medžiagos, dir­vos savybių gerinimo medžiagos, substratai

             

........

             

........

             

Žurnalą užpildė                                       _________________               _____________________

                                                                                           (parašas)                                         (vardas, pavardė)

Ūkininkams informacija

Parama nenašioms žemėms – 287 mln. eurų

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė pasirašė įsakymą dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių. Šia priemone siekiama atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas.

Paraiškos priimamos nuo balandžio 13 d., šiai priemonei įgyvendinti 2014–2020 m. skirta daugiau kaip 287 mln. eurų.

2015 m. taikomas 2007–2013 m. programavimo laikotarpio mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemėlapis, pritaikytas 2 kategorijų vietovėms: viena kategorija – vietovės, turinčios didelių gamtinių trūkumų, kita kategorija – vietovės, turinčios specifinių kliūčių.

Remiama veikla

Pagal priemonę remiamos veiklos sritys, susijusios su aplinkai nekenksmingų ūkininkavimo sistemų skatinimu. Parama pagal veiklos sritis „Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių“ ir „Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių“ skiriama kasmet už kiekvieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą, siekiant kompensuoti paramos gavėjams dėl didelių gamtinių ar specifinių kliūčių žemės ūkio gamybai patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.

Paramos dydis ir intensyvumas

Parama pagal veiklos sritį „Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių“ diferencijuojama atsižvelgiant į vietovės nepalankumą: didelio nepalankumo vietovėse kompensacinė išmoka yra 61 Eur už ha, vietovėse iki 100 ha plotas remiamas 100 proc., nuo 101 ha iki 500 ha – 71 proc., nuo 501 ha – 41 proc.

Mažo nepalankumo vietovėse kompensacinė išmoka yra 46 Eur už ha. Vietovėse iki 100 ha plotas remiamas 100 proc., nuo 101 ha iki 500 ha – 77 proc., nuo 501 ha – 55 proc.

Parama pagal veiklos sritį „Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių“ diferencijuojama atsižvelgiant į gamtinės kliūties pobūdį: intensyvaus karsto zonoje kompensacinė išmoka yra 59 Eur už ha, vietovėse iki 100 ha plotas remiamas 100 proc., nuo 101 ha iki 500 ha – 71 proc., nuo 501 ha – 42 proc.

Potvynių užliejamose teritorijose kompensacinė išmoka yra 28 Eur už ha, vietovėse iki 500 ha plotas remiamas 100 proc., nuo 501 ha – 92 proc.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Ūkininkams informacija

Informaciniai seminarai balandžio mėnesį

Informaciniai seminarai balandžio mėnesį
Primename, kad š. m. kovo 16 d. – balandžio 24 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra organizuoja nemokamų informacinių seminarų ciklą 50-yje Lietuvos rajonų savivaldybių.
 
Renginių dalyviai supažindinami su naujojo finansinio laikotarpio aktualijomis, pristatomi paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimo, išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimai.
 
Džiaugiamės, kad seminaruose sulaukiame ypač daug dalyvių – 15-oje renginių apsilankė daugiau kaip 1,2 tūkst. žmonių. Tikimės aktyvaus dalyvavimo ir kituose rajonuose vyksiančiuose renginiuose.
 
Renginių grafiką papildėme balandžio mėnesio seminarais.
 
Seminarų vieta ir laikas gali keistis, todėl maloniai prašome sekti naujausią informaciją NMA interneto svetainėje.
 
 

Ūkininkams informacija

Kviečiame teikti paraiškas

Kviečiame teikti paraiškas
Nuo balandžio 1 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones, veiklos sritis bei veiklas.
 
Balandžio 1 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis: „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, „Parama smulkiesiems ūkiams“. Jaunieji ūkininkai paraiškas galės teikti mėnesį, iki balandžio 30 d., smulkieji ūkininkai turės daugiau laiko pateikti paraiškas – paramos jie galės kreiptis iki birželio 30 d.
 
Nuo balandžio 1 d. laukiama paramos pagal veiklą „Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas“  paraiškų. Paraiškų teikimo terminas pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama pelno nesiekiančioms investicijoms“ veiklą baigsis liepos 31 d.
 
Taip pat nuo šios datos paramos galės kreiptis pirmą kartą dalyvaujantieji kokybės sistemose. Pagal KPP priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ paraiškos bus priimamos iki metų pabaigos, gruodžio 31 d.
 
Nuo balandžio 1 d. pradedamos rinkti paraiškos gauti paramą pagal KPP priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“. Paraiškų bus laukiama iki gegužės 29 d.
 
Netrukus bus galima teikti paraiškas gauti paramą vietiniams keliams. Numatytas paraiškų priėmimo terminas gauti paramą pagal KPP priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Parama vietiniams keliams“ – nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.
 
Siekiantiesiems pakeisti asbestinių stogų dangą primename, kad paramos paraiškas jie dar gali teikti iki balandžio 30 d.
 
Su paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2014–2015 metais tvarkaraščiu galima susipažinti, paspaudus šią nuorodą.
 
Joomla templates by a4joomla