ducklings2.jpg

Naujienos

Ūkininkams informacija

Žemės ūkis išliks Lietuvos bendrojo produkto kūrimo ašis

Virginija Baltraitienė susitiko su žemės ūkio bendrovių asociacijos ir Seimo Kaimo reikalų komiteto nariais, kad aptartų besibaigiančius metus. „Šie metai žemės ūkiui nebuvo lengvi. Reikėjo atsakyti į daugybę klausimų, rasti išeitį iš sudėtingų situacijų, derėtis su Europos Komisija dėl palankesnių sprendimų. Dabar galime kalbėti apie pasiektus rezultatus ir išsikelti tikslus kitiems metams“, – sveikindamasi su žemdirbiais sakė žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

Žemės ūkio bendrovių asociacijos narių susitikimas Žemės ūkio ministerijoje – tai kasmetinis renginys, jau tapęs gražia tradicija. Artėjančios Kalėdos – tai puiki galimybė pasikalbėti ir išgirsti atsakymus į ramybės neduodančius klausimus. Pokalbiai ir susitikimai su žemės ūkio bendrovių asociacija, žemdirbių sąjungomis ir Žemės ūkio rūmų atstovais pastaraisiais mėnesiais vyko dažnai. Visa tai buvo daroma tam, kad užklupus sunkumams visa žemdirbiškoji bendruomenė ne tik žinotų, kokia yra situacija, bet ir išsakytų savo poziciją, teiktų pasiūlymus. Metinio susitikimo metu išsamią metų apžvalgą pateikė Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas Jeronimas Kraujelis. Jis, remdamasis skaičiais ir statistika, pristatė šių metų žemės ūkio bendrovių veiklos rezultatus.

Bene labiausiai netikėta žinia buvo Rusijos embargas, dėl kurio labiausiai nukentėjo pieno, mėsos, vaisių ir daržovių sektoriai. Tačiau Žemės ūkio ministerija ėmėsi nedelsiant ėmėsi veiksmų, tad žemdirbių nuostoliai bus kompensuoti. Parama pieno gamintojams sieks net 79 milijonus litų, iš kurių 30 milijonų skirs valstybė, o 49 mln. – Europos Komisija. Tad vienam litrui pieno atiteks 15 centų kompensacijos. Be paramos iš EK, Žemės ūkio ministerija, siekdama palengvinti sudėtingą pieno gamintojų padėtį, nutarė paankstinti 2014 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimą. Iki šių metų pabaigos daugiau kaip 36 000 pieno gamintojų, laikančių pienines karves, bus išmokėta daugiau kaip 60 mln. litų. Pirmosiomis gruodžio dienomis 34,4 tūkst. pieno gamintojų jau pervesta 55,8 mln. litų.

Rudens pradžioje Lietuvai buvo leista padidinti tiesioginių išmokų avansus iki 70 proc. Tai buvo labai svarbus sprendimas mūsų žemdirbiams, kurie pateko į sudėtingą situaciją. Tai nebuvo nuostolių kompensavimas, tačiau reikšminga pagalba nukentėjusiems žemdirbiams, kad jie turėtų apyvartinių lėšų. Iki gruodžio 15 dienos Nacionalinė mokėjimo agentūra ketina visiems žemdirbiams išmokėti avansines tiesiogines išmokas, o nuo gruodžio 1 d. taip pat bus mokama ir nacionalinė dalis.

„Artėjančių Kalėdų proga linkiu visiems sėkmės. Žemės ūkis Lietuvoje buvo ir tikiu, kad ir toliau išliks bendrojo produkto kūrimo ašis“, – susirinkusiems palinkėjo Seimo Kaimo reikalų komiteto narys Jonas Kondrotas.

Renginio pabaigoje svečiai galėjo pasiklausyti kerinčio Vladimiro Prudnikovo ir Juditos Leitaitės koncerto.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Ūkininkams informacija

Išmokėta daugiau kaip pusė milijardo tiesioginių išmokų

Tiesioginės išmokos yra labai svarbi žemdirbių pajamų dalis. Nuo gruodžio 1 d. pradėta mokėti pagrindinė tiesioginių išmokų dalis. Tiesioginės išmokos pareiškėjams bus išmokėtos iki kitų metų birželio 30 d. Iš viso iki šių metų pabaigos ketinama išmokėti 878,335 mln. litų ES tiesioginių išmokų ir dar 422 mln. litų – iki 2015 m. birželio 30 d.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos gruodžio 4 d. duomenimis, jau išmokėtas 584,261mln. litų tiesioginių išmokų. Už deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus ir pirmuosius hektarus išmokėta 570,114 mln. litų, už pieną pagal specialiosios paramos schemą – 14,147 mln. litų. Tiesioginių išmokų avansą gavo per 102 tūkst. pareiškėjų.

Šiemet tiesioginėms išmokoms buvo gautos 140 445 paraiškos, deklaruota 2 800 258,55 ha žemės ūkio naudmenų.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Ūkininkams informacija

Lietuvai didesnis finansavimas kovai su AKM

Europos Komisija padidins finansavimą Lietuvai dėl afrikinio kiaulių maro. Lietuva už išlaidas, patirtas vykdant AKM priemones, gaus 1 937 840 mln. EUR paramos. Šios lėšos kompensuos išlaidas, kurias patyrė valstybė, skirdama finansavimą priemonėms, padėsiančioms apsisaugoti nuo afrikinio kiaulių maro.

„Ši parama – tai beprecedentis įvykis paramos skirstyme, Lietuvai yra padaryta išimtis, kuri buvo pasiekta ilgų ir atkaklių derybų metu. Afrikinis kiaulių maras palietė ne tik Lietuvą, mes esame buferinė zona, sauganti visą Europą“, – sako žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

Europos Komisija ketina Lietuvai kompensuoti 75 proc. išlaidų, patirtų kompensacijoms kiaulių laikytojams už dėl afrikinio kiaulių maro ligos sunaikintas arba, taikant ligos prevencijos priemones, priverstinai paskerstas kiaules, kompensacijoms už patalpų ir įrangos dezinfekcijos, taip pat dezinsekcijos išlaidas, informacijos kampanijoms, mėginiams imti ir laboratoriniams tyrimams, įrangai, skirtai gyvūnų gaišenoms sunaikinti, įsigyti.

Lietuvoje nuo šių metų sausio mėnesio patvirtinti 27 AKM atvejai laukinėje faunoje ir 6 – kiaulių ūkiuose.

Lietuva, susivienijusi su kaimyninėmis valstybėmis Estija, Latvija, Lenkija, dar vasarą kreipėsi į Europos Komisiją dėl nuostolių kompensavimo. Padidintas finansavimas – tai vienas iš ministerijos derybų su Europos Komisija rezultatų.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Ūkininkams informacija

Pieno gamintojams – išskirtinė pagalba jau vasario mėnesį

            Rusijai paskelbus maisto produktų embargą, Lietuvos pieno gamintojai nukentėjo skaudžiausiai. Didžiulėmis pastangomis pasiekta tikrai daug: pieno gamintojai gaus ir ES, ir nacionalinę paramą.

             Žemės ūkio ministerija atkakliai siekė, kad būtų kompensuoti pieno gamintojų patiriami nuostoliai. Nuolat keliant šį klausimą Europos Komisijoje, pastangos nenuėjo veltui – Lietuvai skirta beveik 49 mln. Lt ES tiesioginė parama pieno gamintojams, kuriems buvo sumažintos pieno supirkimo kainos dėl Rusijos embargo.

Atsižvelgiant į tai, kad ES skiriamos lėšos tik iš dalies kompensuos pieno gamintojų praradimus, su EK aktyviai derėtasi dėl galimybės skirti papildomų lėšų iš nacionalinio biudžeto dėl staigiai sumažėjusių pieno supirkimo kainų kritimo, kurį lėmė Rusijos embargas. EK atsižvelgė į išdėstytus argumentus ir leido Lietuvai mokėti papildomą paramą. Vyriausybė pritarė ŽŪM siūlymui 2015 metų biudžete šiam tikslui numatyti 30 mln. Lt.

Jau parengtas ir Laikinosios paramos pieno gamintojams, patyrusiems nuostolių dėl Rusijos pieno gaminių importo embargo, mokėjimo taisyklių projektas, kuris pradėtas derinti su išmokų mokėjimą administruojančiomis institucijomis. Orientaciniai paramos dydžiai turėtų būti 93 Lt už toną iš ES biudžeto lėšų ir 57 Lt už toną iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Tikslūs paramos dydžiai bus nustatomi atskiru žemės ūkio ministro įsakymu. Apskaičiuojant paramą, numatoma, kad bus imamas faktiškai parduotas natūralaus riebumo pieno kiekis 2014 m. rugpjūčio–lapkričio mėn. Parama bus mokama nuo 2015 m. vasario mėnesio iki balandžio mėnesio pabaigos.

           Atkreiptinas dėmesys, kad šią savaitę pradėta mokėti 2014 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną, nors buvo planuota mokėti tik po Naujųjų metų. Taigi, gruodžio mėnesį daugiau kaip 36 000 pieno gamintojų, laikančių pienines karves, bus išmokėta per 60 mln. litų. Žemės ūkio ministerija neabejoja: bet kokie pinigai pirmiausia turi pasiekti mažuosius pieno gamintojus.

Ūkininkams informacija

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjas 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. Nr. 41VĮ-(14.41.2.)-1343 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo plano rengimo Utenos rajono Sudeikių seniūnijos Sudeikių kadastro vietovėje patvirtinimo“ patvirtino teritoriją Utenos rajono Sudeikių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo plano rengimui. Sudeikių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamas planas pradedamas rengti 2014 m. gruodžio 10 d. Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Sudeikių kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

Pradedamo rengti Sudeikių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamo plano rangovas - VĮ Valstybės žemės fondas, projekto autorė – Valerjana Stomienė, tel.    + 370 612 21931, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriaus specialistas, kuruojantis Sudeikių kadastro vietovę - Rasa Kviečiūnienė, tel. (8 389) 61 454, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dėkojame už bendradarbiavimą

Ūkininkams informacija

Informuojame, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriaus vedėjas 2014 m. lapkričio 28 d įsakymu Nr. 41VĮ-(14.41.2.)-1344 patvirtino teritoriją Utenos rajono Užpalių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamam planui rengti. Užpalių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektui prilyginamas planas pradedamas rengti 2014 m. gruodžio 10 d. Su laisvos žemės fondo žemės sklypais Užpalių kadastro vietovėje asmenys gali susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriuje arba Nacionalinės žemės tarnybos interneto tinklalapyje www.nzt.lt.

                      Pradedamo rengti Užpalių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rangovas VĮ Valstybės žemės fondas, tel. 85 263 000, kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto autorė Valerjana Stomienė tel. 8 612 21 931, Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriaus specialistė, kuruojanti Užpalių kadastro vietovę, Marytė Bražiūnienė tel. 8 389 61 454, el. p. MarytėThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Skyriaus vedėjas                                                                                                                                                                                            Eugenijus Skardžius

Ūkininkams informacija

Pradedama mokėti pagrindinė tiesioginių išmokų dalis

Tiesioginės išmokos yra labai svarbi žemdirbių pajamų dalis. Nuo gruodžio 1 d. pradedama mokėti pagrindinė tiesioginių išmokų dalis tiems, kam buvo išmokėti avansai, ir visa išmokų suma tiems, kam avansai nebuvo išmokėti. Tiesioginės išmokos pareiškėjams bus išmokėtos iki kitų metų birželio 30 d. Iš viso iki šių metų pabaigos ketinama išmokėti 878,335 mln. Lt ES tiesioginių išmokų ir dar 422 mln. Lt – iki 2015 m. birželio 30 d.

Pagrindinė išmoka siekia395,11 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 114,43 eurų) už hektarą, o išmoka už pirmuosius hektarus, kuri mokama už pirmuosius 30 ha, – 106,29 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 30,78 eurų) už hektarą.

Iki lapkričio 30 d. avansu mokama pagrindinės išmokos dalis siekia 260 Lt už hektarą, dalis išmokos už pirmuosius hektarus – 60 Lt už hektarą. Taigi, pagrindinė išmokų dalis, gavusiems avansus, bus 135, 11 Lt (39,16 eurų), likusioji dalis už pirmuosius hektarus sieks 46,29 Lt (13,42 eurų) už hektarą.

Jei pareiškėjui bendra priskaičiuota pagrindinės išmokos, išmokos už pirmuosius hektarus, atskirųjų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis bei 2014 m. specialiosios paramos už pieną suma viršija 2 000 eurų (6 905,6 Lt), yra taikomas 1,302214 proc. mažinimas. Finansinė disciplina turėtų paliesti tik tuos ūkius, kurie bus didesni kaip 14 ha dydžio (skaičiuojant tik išmokas už plotus), t.y. palies nedidelę ūkininkų skaičių. 20 ha ūkis dėl finansinės disciplinos prarastų apie 40 Lt, o 100 ha ūkis – apie 465 Lt. Atkreiptinas dėmesys, kad 2013 m., sudarant žemės ūkio krizių rezervą, buvo pritaikytas minėtasis finansinės disciplinos mechanizmas, dėl kurio tiesioginės išmokos Lietuvos ūkininkams buvo sumažintos 20,8 mln. Lt. 2014 m. šis krizių rezervas nebuvo panaudotas, todėl ūkininkams ši sumažintų išmokų suma (20,8 mln. Lt) bus kompensuota iki 2015 m. spalio 16 d.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos lapkričio 28 d. duomenimis, jau išmokėta 488,219 mln. Lt avansinių išmokų. Už deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus ir pirmuosius hektarus išmokėta 474,435 mln. Lt, už pieną pagal specialiosios paramos schemą – 13,784 mln. Lt. Tiesioginių išmokų avansus gavo per 99 tūkst. pareiškėjų.

Šiemet tiesioginėms išmokoms buvo gautos 140 445 paraiškos, deklaruota 2 800 258,55 ha žemės ūkio naudmenų.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Ūkininkams informacija

Atsižvelgdamas į 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2009, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantį reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL 2009 L 30 p. 16), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1069/2014 (OL 2014 L 295, p. 47), 2014 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1227/2014, kuriuo nustatomas 2014 kalendoriniais metais taikytinas Tarybos reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytų tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 879/2014 (OL 2014 L 331, p. 6) ir 2014 m. spalio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1117/2014 dėl išankstinių tiesioginių išmokų mokėjimų nuo 2014 m. spalio 16 d. Latvijoje ir Lietuvoje (OL 2014 L 303, p. 1), Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 4 punktą, Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymą Nr. 3D-722 „Dėl dalies vienkartinės išmokos už plotus ir išmokos už pirmuosius hektarus išmokėjimo avansu“:

  1. N u r o d a u, kad:
  2. 1.pagal Vienkartinės išmokos už plotus schemą mokama vienkartinė tiesioginė išmoka už žemės ūkio naudmenų plotą, t. y. pagrindinė išmoka, ir išmoka už pirmuosius hektarus;

1.2. pagrindinė išmoka ir išmoka už pirmuosius hektarus mokamos pareiškėjui už paramos teikimo reikalavimus, atitinkančius 2014 metais deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, neatsižvelgiant į auginamo pasėlio rūšį;

1.3. mokėtinos pagrindinės išmokos dydis apskaičiuojamas 2014 m. spalio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1044/2014, kuriuo nustatomos 2014 m. viršutinės biudžeto ribos, taikomos tam tikroms tiesioginės paramos schemoms, numatytoms Tarybos reglamente (EB) Nr. 73/2009 (OL 2014 L 290, p. 1), VII priede Lietuvai patvirtintą 318 083 tūkst. eurų metinį finansinį vienkartinės išmokos už plotus schemos paketą dalijant iš 2009 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1121/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 IV ir V antraštinėse dalyse numatytų paramos ūkininkams schemų taikymo taisyklės (OL 2009 L 316 p. 27), VIII priede Lietuvai nustatyto 2574 tūkst. ha ploto ir pritaikius koeficientą, kuris apskaičiuojamas ir tvirtinamas vadovaujantis Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių 31.21 papunktyje nustatyta tvarka.

1.4. išmokos už pirmuosius hektarus dydis apskaičiuojamas reglamento (ES) Nr. 1044/2014 V priede Lietuvai patvirtintą 39 323 tūkst. eurų metinį finansinį išmokos už pirmuosius hektarus (perskirstymo išmokos) paketą dalijant iš išmokai už pirmuosius hektarus Nacionalinė mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) nustatyto ploto.    

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. už 2014 metais deklaruotus ir paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus mokėtina pagrindinė išmoka 395,11 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 114,43 eurų) už hektarą ir išmoka už pirmuosius hektarus, kuri mokama už pirmuosius 30 ha, – 106,29 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 30,78 eurų) už hektarą pareiškėjui skaičiuojamos pagal deklaruojamų plotų grupes, nurodytas naudmenų klasifikatoriuje, pateiktame Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių2 priedo VI skyriuje:

2.1.1. už naudmenų klasifikatoriuje IV grupėms priskirtus žemės ūkio naudmenų plotus;

2.1.2. už naudmenų klasifikatoriuje VIII grupei ,,Deklaruojami plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas ,,Kraštovaizdžio tvarkymas“ ir ,,Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“priskirtus plotus, išskyrus I pogrupio ,,Programa ,,Kraštovaizdžio tvarkymas“ II veiklos sričiai ,,Šlapynių tvarkymas“ priskirtas šlapynes, už kurias nemokamos tiesioginės išmokos, VII veiklos sričiai ,,Kraštovaizdžio elementų (gyvatvorių) valdoje tvarkymas“ ir VIII veiklos sričiai ,,Melioracijos griovių tvarkymas“ priskirtus plotus ir plotus, priskirtus VIII grupei ,,Nuo 2012 m. naujai įsipareigojami plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas ,,Kraštovaizdžio tvarkymas“, ,,Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ ir ,,Ekologinis ūkininkavimas“;  

2.2. pagrindinė išmoka ir išmoka už pirmuosius hektarus iš Europos Sąjungos lėšų už 2014 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus mokama nuo 2014 m. spalio 16 d. iki 2015 m. birželio 30 d. dviem etapais:

2.2.1. pirmojo etapo metu iki lapkričio 30 d. pareiškėjams, kurių paraiškų administracines patikras ir patikras vietoje atliko Agentūra, avansu išmokama dalis pagrindinės išmokos– 260 Lt už hektarą ir dalis išmokos už pirmuosius hektarus – 60 Lt už hektarą;

2.2.2. antrojo etapo metu pareiškėjams išmokama likusi pagrindinės išmokos ir išmokos už pirmuosius hektarus dalis;

2.2.3. jei pareiškėjui bendra priskaičiuota pagrindinės išmokos, išmokos už pirmuosius hektarus, atskirųjų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis bei 2014 m. specialiosios paramos už pieną suma viršija 2 000 eurų (6905,6 Lt), vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 1227/2014, yra taikomas 1,302214 proc. sumažinimas, t. y. bendros sumos dalis, kuri viršija 2 000 eurų (6905,6 Lt) ribą, mažinama 1,302214 proc.;

2.3. paramos lėšos užsakomos ir išmokamos Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos žuvininkystės fondo priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio  ministro  2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 ,,Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisykles taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Aplinkos ministras,

pavaduojantis žemės ūkio ministrą                                                                   Kęstutis Trečiokas

Jaunųjų ūkininkų dėmesiui

Jaunojo ūkininko ūkiui – 138 tūkst. Lt paramos

Jaunas žmogus nuo 18 iki 40 metų, turintis pakankamai profesinių įgūdžių bei kompetencijos ir pirmą kartą besikuriantis kaip žemės ūkio valdos ir ūkio valdytojas, gali pretenduoti į paramą gyvulininkystės, augalininkystės, daržininkystės, uogininkystės, vaistažolininkystės, gėlininkystės, sodininkystės arba mišriam ūkiui kurti. Paramos paraiškos priimamos nuo š. m. gruodžio 1 d. iki 31 d.

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė pažymi, kad „parama jauniesiems ūkininkams įsikurti yra labai svarbi, nes skatina juos imtis žemės ūkio veiklos, suteikia jiems galimybes užsitikrinti pakankamas pajamas ir tinkamą gyvenimo lygį sau, šeimos nariams ir kitiems jų ūkiuose dirbantiems asmenims. Tai labai svarbu ir kaimo ateičiai“.

Kiek skiriama paramos

Kuriant gyvulininkystės, augalininkystės arba mišrų ūkį už 1 ha žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) skiriama 3 452,80 Lt. Kuriant specializuotą daržininkystės, uogininkystės, vaistažolininkystės, gėlininkystės, sodininkystės ūkį už 1 ha ŽŪN skiriama 6 905,60 Lt. Ši parama skiriama už tą ŽŪN plotą, kuris yra užsodintas arba iki projekto įgyvendinimo pabaigos planuojamas užsodinti specializuotos produkcijos augalais, o už likusį ŽŪN plotą, kuris nėra ir nebus užsodintas, skiriama 3 452,80 Lt už 1 ha ŽŪN.

Didžiausia paramos suma vienam ūkiui negali viršyti 138 112 Lt.

Pareiškėjas, kuriantis gyvulininkystės, augalininkystės arba mišrų ūkį, nuosavybės teise turi valdyti ne mažesnį kaip 8 ha ŽŪN plotą ir per 5 metus nuo paramos paraiškos pateikimo įsipareigoti išplėsti savo valdą iki ne mažesnio kaip 20 ha nuosavybės teise priklausančio ŽŪN ploto. Pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, vaistažolininkystės, gėlininkystės ūkį, nuosavybės teise turi valdyti ne mažesnį kaip 4 ha ŽŪN, o kuriant sodininkystės ūkį, – ne mažesnį kaip 8 ha ŽŪN plotą.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Prie tokių išlaidų priskiriama nauja žemės ūkio technika, įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, žemės ūkio paskirties žemė, naujų statybinių medžiagų įsigijimas, daugiamečių sodinukų įsigijimas ir jų sodinimas, bendrosios ir projekto viešinimo išlaidos.

Projektų atrankos pirmumo kriterijai

Pirmenybė paraiškai teikiama, jei pareiškėjas kuria mišrų ūkį (viena iš veiklų – gyvulininkystė paskutiniais projekto kontrolės metais turi sudaryti ne mažiau kaip 40 proc. visų veiklos pajamų), jei pareiškėjas turi aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą, yra jaunesnio amžiaus, paramos paraiškos pateikimo metu valdo didesnį ŽŪN plotą.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Ūkininkams informacija

Lietuva atsiriekė didžiausią kąsnį iš EK paramos pieno sektoriui

Iki vėlyvo vakaro posėdžiavusi Europos Komisija nusprendė, kad Lietuvos pieno sektoriui atiteks 14 mln. eurų paramos, tai yra pusė nuo Baltijos šalims skirtos sumos. „Mes puikiai suprantame kokį neigiamą poveikį Baltijos šalių rinkoms turėjo Rusijos embargas. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje pieno sektorius patyrė nemažai nuostolių, todėl buvo priimtas sprendimas suteikti paramą šioms valstybėms“, – vakar kalbėjo Europos Sąjungos žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaras Philas Hoganas. Lietuvos pieno sektoriui buvo skirta 14 mln. eurų (48,3 mln. litų), Latvijos – 7,7 mln. eurų (26,56 mln litų), o Estijos –7,7 mln. eurų (23,8 mln.litų).

„Derėtis su Briuseliu, kur susikerta tiek daug nukentėjusių šalių interesų, nėra lengva, tačiau Lietuvai skirti beveik 49 mln. litų – tai įrodymas, kad buvome išgirsti ir suprasti. Šie pinigai kompensuos pieno supirkimo kainų skirtumą po to, kai šios krito Rusijai paskelbus apie embargą. Tai viena iš svarbiausių priemonių, kad palaikytume savo pieno gamintojus“,– kalbėjo žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė. Oficialus sprendimas jau šią savaitę bus pateiktas Europos Komisijos institucijoms, kurios paruoš reikalingus dokumentus, kad parama kuo greičiau pasiektų Lietuvą.

Lietuvoje pieno supirkimo kaina krito po to, kai Rusija paskelbė apie draudimą įvežti į savo teritoriją žemės ūkio produkciją. Šiuo metu pieno supirkimo kainos stabilizavosi, spalio mėnesį vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina padidėjo per 7 proc. Už toną ūkininkams vidutiniškai buvo mokama 842 Lt.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Ūkininkams informacija

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITUS PLOTUS BEI PARAMOS pagal su plotu susijusias LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 m. PROGRAMOS PRIEMONes MOKĖJIMO TERMINAI

Kompensacinės išmokos mokamos nuo gruodžio 1 d.iki ateinančių metų birželio 30 d.* už paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškoje deklaruotus (-ą):

  • Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus.
  • Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ plotus.
  • KPP priemonės „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ (parama Natura 2000 vietovėse žemės ūkio paskirties žemėje) plotus.
  • KPP priemonės „Natura 2000 išmokos“ (parama Natura 2000 miškų teritorijose) plotus.
  • KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ plotus.
  • KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ plotus.
  • Tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų kiekį tonomis.

Pareiškėjams, kurių paraiškoms atliktos administracinės patikros ir patikros vietoje, iki gruodžio 1 d. gali būti mokamas pagrindinės išmokos avansas.

Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus mokėjimo terminai nustatyti Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiančio Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, 29 straipsnyje. Pažymėtina, kad mokėjimo terminai ir išmokų dydžiai kiekvienais metais nustatomi atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

Dalyvaujantiems KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Ekologinis ūkininkavimas“išmokos mokamos 2 etapais: 50 proc. pareiškėjui apskaičiuotos paramos sumos sumokama įvertinus paraišką, vėliausiai iki kitų metų vasario 1 d. (nenustačius neatitikčių), o likusi 50 proc. suma pagal kiekvieną pasėlių grupę atskirai sumokama po to, kai pareiškėjas pateikia Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“, iki kitų metų birželio 30 d. (nenustačius neatitikčių arba, jeigu nebuvo inicijuota patikra vietoje).

Išmokos pareiškėjams, dalyvaujantiems KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“,mokamos vėliausiai iki kitų metų vasario 1 d. (nenustačius neatitikčių arba, jeigu patikra vietoje nebuvo inicijuota).

Minėti terminai yra nustatyti KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-152 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

Tiesioginės išmokos už mėsinius galvijus ir mėsines avis bus pradedamos mokėti nuo 2015 m. kovo 1 d. ir turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d.

Minėti mokėjimo terminai nustatyti Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2014 m. taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-73 „Dėl Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2014 m. taisyklių patvirtinimo“.

 

* Tuo atveju, jei paraiškoje yra neišspręstų neatitikimų, paraiškos administravimas gali būti baigtas ir po teisės aktuose nustatyto termino.

Ūkininkams informacija

Aleksandro Stulginskio universitetas vykdo mokymo kursus "Mėsinių galvijų auginimas".


Mokymai vyks 2014 m. lapkričio 19-20 d. Utenos valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Aušros  g. 84, Utena)

Renginys nemokamas, bus išduodami pažymėjimai užskaitomi veterinarinės praktikos licencijai.

Mokymo kursų programa pridedama prisegtame faile.

Atvykstant, turite turėti ŽEMĖS ŪKIO VALDOS PAŽYMĖJIMĄ arba žinoti ŽEMĖS ŪKIO VALDOS NUMERĮ.

Gal galite informaciją išsiųsti ūkininkams? 

AČIŪ.


Pagarbiai,
Aleksandro Stulginskio universitetas
Projekto administratorė
Edita Meškinytė-Kaušilienė
862045515

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS

16 akademinių valandų mokymo kursų

“ MĖSINIŲ GALVIJŲ AUGINIMAS”,

vyksiančių Utenoje, Aušros g. 84 (Utenos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba), 2014 11 19–20 d.

P R O G R A M A

Data

Užsiėmimų laikas

Temų pavadinimas

Akad.

valandų skaičius

2014 11 19

10.00–12.15

Mėsinių galvijų bakterinės, virusinės ir parazitinės ligos. Praktinis darbas: parinkti profilaktines priemones pagal konkrečią situaciją

3

12.15–13.00

Profilaktinių priemonių taikymas prieš užkrečiamas ligas galvijų ūkyje

1

13.00–13.30

Pertrauka

 

13.30–15.45

Mėsinių galvijų laikymo ir priežiūros inžineriniai sprendimai (patalpos karvėms žindenėms ir prieaugliui, girdymas). Praktinis darbas: parinkti inžinerinius galvijų laikymo ir šėrimo sprendimus pagal konkretaus ūkio sąlygas

3

15.45– 16.30

Mėšlo šalinimas iš mėsinių galvijų patalpų

1

     

2014 11 20

10.00–10.45

Mėsinės galvijininkystės būklė ir plėtros perspektyvos, mėsos rinkų apžvalga

1

10.45–13.00

Veislės įtaka ūkio ekonomikai. Praktinis darbas: parinkti veislę pagal konkrečias sąlygas.

3

13.00–13.30

Pertrauka.

 

13.30–14.15

Bandos genetinės vertės didinimas

1

14.15–15.00

Heterozės efekto panaudojimas

1

15.00– 16.30

Mėsinių galvijų šėrimas ir priežiūra. Praktinis darbas: racionų analizė

2

Lektoriai: prof. dr. V. Jukna, doc. dr. R. Bleizgys, doc. dr. J. Čėsna; dr. Edita Meškinytė-Kaušilienė; dr. A. Rutkauskas

Joomla templates by a4joomla